วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทิดไว้เหนือเกล้าฯ

เทิดไว้เหนือเกล้าฯ

  • Share:

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 15 ส.ค. พสกนิกรจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระวรกายแข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน ปกเกล้าฯชาวไทยตลอดไป อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.ภูเก็ต นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมชาวบ้าน คณะเยาวชนในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สหกรณ์โคนมหนองโพ จ.ราชบุรี นายทหารหลักสูตรการกีฬา รุ่นที่ 36 กรมสวัสดิการทหารบก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดกลางลาดสวาย จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนเกาะล้าน จ.ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด จ.เพชรบุรี เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้