วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ข้างหลังอำนาจตรวจสอบ

ข้างหลังอำนาจตรวจสอบ

  • Share:

นักรัฐศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยท่านหนึ่ง เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า บทเฉพาะกาลเป็นประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากที่สุด ในการร่างรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ เพราะบทเฉพาะกาลจะเป็นเครื่องชี้อนาคตทางการเมืองไทย จะดำเนินไปในครรลองประชาธิปไตยเต็มใบ หรือครึ่งใบ และเป็นเครื่องชี้ด้วยว่าผู้จัดทำรัฐธรรมนูญ ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

บทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจะผ่านประชามติ ยกเว้นบทถาวรที่ให้ ส.ว.มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพต่างๆ มาเป็นการสรรหาหรือแต่งตั้งโดย คสช. ซ้ำยังมีคำถามพ่วงให้ ส.ว.มีสิทธิร่วมกับ ส.ส.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่บทถาวรของร่างรัฐธรรมนูญ แม้จะยกเลิกอำนาจถอด ถอนของ ส.ว. แต่ยังคงไว้ซึ่งอำนาจที่สำคัญ

นั่นก็คืออำนาจในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระต่างๆ เช่น กกต., ป.ป.ช. และผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น อำนาจที่ถูกมองข้าม แต่เป็นอำนาจที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากใครคุมอำนาจการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระต่างๆ คือผู้คุมอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจ

ในยุคของรัฐบาลเลือกตั้ง ผู้นำทางการเมืองบางคนเห็นความสำคัญของ ส.ว.ในการแต่งตั้งองค์กรอิสระ จึงเข้าแทรกแซงวุฒิสภา อดีต ส.ว.บางคนเล่าว่า ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งองค์กรอิสระจะมีการ “แจกโผ” และ “แจกเงิน” ให้แก่ ส.ว.เพื่อให้เลือกคนที่ต้องการให้เป็นกรรมการองค์กรอิสระ จนนักข่าวตั้งฉายาให้เป็น “สภาทาส”

การแทรกแซงวุฒิสภาอาจทำลาย ระบบการตรวจสอบ และการถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของประชาธิปไตย และอาจทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร หรือนิติบัญญัติ กลายเป็นอัมพาต ตัวอย่างเช่น ถ้าแทรกแซง ป.ป.ช.สำเร็จ ป.ป.ช.จะไม่สามารถทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา อาจละเว้นไม่ตรวจบางฝ่าย แต่มุ่งเล่นงานบางฝ่าย

ผู้ที่สนใจการเมืองของประเทศ จึงต้องติดตามกันต่อไป หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการองค์กรอิสระต่างๆกันใหม่หรือไม่? เพราะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงว่า จะต้องร่าง พ.ร.บ.ใหม่หลายฉบับเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, ป.ป.ช., กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ใครคือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

ชัดเจนที่สุดก็คือ คสช.เป็นผู้สรรหา หรือแต่งตั้ง ส.ว. 250 คน ในวาระแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 5 ปี และ ส.ว.ชุดนี้ก็จะมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ต้องติดตามดูกันต่อไป ใครจะมีอำนาจอย่างแท้จริง และจะมีผลกระทบต่อระบบตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนายอย่างไร?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้