วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.ชงใช้ยาแรง 'พ.ร.บ.เลือกตั้ง' ซื้อเสียงคุก 10 ปี ไม่รอลงอาญา

สปท.ชงใช้ยาแรง 'พ.ร.บ.เลือกตั้ง' ซื้อเสียงคุก 10 ปี ไม่รอลงอาญา

  • Share:

สปท.เตรียมชงข้อเสนอแนะ ก.ม.ลูก 4 ฉบับ ให้ กรธ. 16 ส.ค.นี้ พร้อมชงร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. 8 ประเด็น อ้าง ส.ส.หนุนงดใส่ซองงานบุญ ฉีดยาแรงคนซื้อเสียง จำคุก 10 ปี ไม่รอลงอาญา

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 59 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวถึงการจัดทำข้อเสนอแนะกฎหมายลูก 4 ฉบับของ สปท. เพื่อเสนอต่อ กรธ.ว่า ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ สปท.การเมือง จะประชุมเพื่อสรุปว่าจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรในกฎหมายลูก 4 ฉบับ ที่จะส่งให้ กรธ.พิจารณา ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว. และร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขณะนี้ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลูกแต่ละฉบับได้ข้อสรุปเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของตนรับผิดชอบเรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะให้ข้อเสนอแนะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอ กกต. ให้ควบคุมการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ การป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานของ กกต. โดยเฉพาะ กกต.จังหวัด การกำหนดมาตรการทำสำนวนคดีทุจริตเลือกตั้งของ กกต. จะต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใส ให้รางวัลล่อใจนำจับซื้อเสียง 

นายวันชัย สอนศิริ สปท.การเมือง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานได้สรุปประเด็นที่จะเสนอให้ กรธ.นำไปใส่ในร่าง พ.ร.บ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 7-8 ประเด็น ได้แก่ 1. การกำหนดให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก เสมือนเป็นเทศกาลสำคัญของชาติ 2. การป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง ได้เสนอมาตรการต่างๆ อาทิ การให้หัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค มีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคทุจริตเลือกตั้ง หากเพิกเฉยต่อการทุจริตของผู้สมัคร จะมีบทลงโทษตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต เพราะรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด การให้ประชาชนที่มีหลักฐานทุจริตเลือกตั้ง เช่น กรณีถ่ายคลิปการซื้อเสียงได้ แล้วส่งให้ กกต.ดำเนินการ หากคดีถึงที่สุดสามารถเอาผิดผู้ทุจริตได้ ให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับเงินรางวัลตอบแทน 1 แสนบาท จากกองทุนพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

นายวันชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังห้ามผู้สมัคร และ ส.ส.ให้เงินช่วยเหลือตามงานประเพณีแต่งงาน งานบวช งานศพ ภายในเขตเลือกตั้งของตน เพื่อป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงทางอ้อม และมิให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป มาตรการดังกล่าว สปท.การเมือง เคยเรียกนักการเมืองมาสอบถาม ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย ทีแรกจะกำหนดให้ช่วยเหลือได้ไม่เกิน 1,000 บาท แต่นักการเมืองบอกว่า ควรออกข้อห้ามไปเลยจะดีกว่า 3. การลดภาระค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองและผู้สมัครในการหาเสียง โดยให้รัฐสนับสนุนหรือช่วยเหลือการหาเสียงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น การให้พิมพ์ป้ายหาเสียงตามจำนวนและขนาดที่ กกต.กำหนด การให้ออกสื่อทีวีหาเสียงอย่างเท่าเทียมกัน 4. การมีมาตรการบังคับอย่างจริงจัง สั่งการให้ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และข้าราชการอื่นช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กกต. เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ หากไม่ให้ความร่วมมือถือว่ามีความผิด 

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า 5. การกำหนดมาตรการลงโทษอย่างรุนแรง โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางการเมืองที่รุนแรงเด็ดขาดแก่ผู้ทุจริตซื้อเสียง อาทิ การตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต การลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี โดยไม่รอการลงโทษ และมีอายุความ 20 ปี การให้มีโทษปรับสูงสุด 20 ล้านบาท 6. การให้ประชาชนสามารถเป็นผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์คดีทุจริตเลือกตั้งได้ ไม่จำเป็นต้องให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตเลือกตั้งจะต้องมีความรวดเร็ว กำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด และมีบทลงโทษรุนแรง และ 7. การกำหนดให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม เช่น การปรับใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การนำอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง มาตรวจจับการซื้อเสียง ทั้งนี้ คณะทำงานจะทำข้อเสนอเหล่านี้รายงานต่อที่ประชุม สปท.การเมือง ภายในสัปดาห์นี้ และส่งให้ กรธ.นำไปพิจารณาต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้