วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' ชี้คนเชื่อมั่น รบ.ยึดโรดแม็ป ทำงานตามกรอบเวลา

"ดุสิตโพล" เผย ปชช.ส่วนใหญ่มอง รบ.ทำงาน มุ่งมั่นตามโรดแม็ป เชื่อในตัวนายกฯ มั่นใจงานสำเร็จตามกรอบเวลา เพราะการทำงานเป็นระบบแบบทหาร...

วันที่ 14 ส.ค. 59 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค.ที่ผ่านมา ถึงการดำเนินงานตามโรดแม็ปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ประกาศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.31 ระบุแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานตามโรดแม็ป มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

รองลงมา ร้อยละ 73.78 อยากให้นายกฯ กำกับดูแลการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และร้อยละ 55.75 ระบุนายกฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อการดำเนินงานตามโรดแม็ป ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.53 ระบุรัฐบาล และคสช.สามารถดำเนินงานตามโรดแม็ปได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา ร้อยละ 71.17 ระบุเป็นโรดแม็ปที่ดี สามารถแก้ปัญหาและทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น และร้อยละ 66.72 ระบุจะมีการเลือกตั้งในปี 2560 ตามที่ได้ประกาศไว้

เมื่อถามว่า ประชาชนคาดหวังต่อการดำเนินงานตามโรดแม็ปมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.99 ระบุค่อนข้างคาดหวัง เพราะเชื่อมั่นในตัวนายกฯ ที่ผ่านมามีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม มีคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถ รองลงมาร้อยละ 21.69 ไม่ค่อยคาดหวัง เพราะสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ปัญหาการเมืองมีมาก ร้อยละ 17.42 ระบุคาดหวังมาก เพราะเชื่อว่านายกฯ จะดำเนินงานตามโรดแม็ปได้ตามเวลาที่กำหนด อยากเห็นบ้านเมืองและเศรษฐกิจดีขึ้นโดยเร็ว

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการดำเนินงานตามโรดแม็ปจะสำเร็จและเป็นไปตามกำหนดเวลาหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.45 ระบุน่าจะสำเร็จและเป็นไปตามกำหนดเวลา เพราะนายกฯ เป็นคนพูดจริงทำจริง มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง มีกรอบเวลาชัดเจน ใช้ระบบการทำงานแบบทหาร ขณะที่ร้อยละ 27.79 ไม่แน่ใจ เพราะบ้านเมืองประสบปัญหามานาน ต้องอาศัยเวลา อาจทำไม่ทันตามโรดแม็ป ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และร้อยละ 25.00 ระบุไม่น่าจะสำเร็จ และคงไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เพราะยังไม่เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงาน บางขั้นตอนยุ่งยากอาจต้องใช้เวลามาก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

"ดุสิตโพล" เผย ปชช.ส่วนใหญ่มอง รบ.ทำงาน มุ่งมั่นตามโรดแม็ป เชื่อในตัวนายกฯ มั่นใจงานสำเร็จตามกรอบเวลา เพราะการทำงานเป็นระบบแบบทหาร... 14 ส.ค. 2559 10:57 14 ส.ค. 2559 13:30 ไทยรัฐ