วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมคืนกล้วยไม้ป่า สู่ผืนป่าสามหมอก

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ว่า นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ ซึ่งทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็นการสนองตอบตามแนวพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไม่ให้สูญหาย

สำหรับกล้วยไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นพันธุ์ไม้ป่าในธรรมชาติที่มีความสวยงามและหายาก เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญควรอนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการให้บุคคลทั่วไป และอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานกระแสพระราชดำรัสให้อนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้เอื้องแซะ กล้วยไม้รองเท้านารี และกล้วยไม้อีกหลายชนิดที่มีอยู่ในผืนป่าของแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

โอกาสนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้นำส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวตำบลหมอกจำแป่ที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ปลูกกล้วยไม้จำนวน 3 สายพันธุ์จำนวน 1,500 ต้น เกาะติดบนต้นไม้ทั่วไป พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวแม่ฮ่องสอน ทุกคนจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะไม่ทำลายป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร พร้อมจะร่วมกันพิทักษ์รักษาป่าด้วยการปลูกป่า คืนกล้วยไม้สู่ป่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าและต่อต้านขบวนการตัดไม้ทำลายป่า อย่างสุดความสามารถตลอดไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ว่า นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ ซึ่งทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14 ส.ค. 2559 08:57 14 ส.ค. 2559 08:58 ไทยรัฐ