วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนารักษ์ยกที่ ศก.พิเศษ 120 ไร่ให้ อบจ.

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 ก.ค. ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ให้จังหวัดสงขลาดำเนิน 2 โครงการ ภายใต้ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” คือ โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบ วงจร และโครงการก่อสร้างทางลาดยางเลียบขอบ พื้นที่โครงการด่านศุลกากรแห่งใหม่ โดยรัฐบาลอนุมัติให้ อบจ.สงขลา ใช้พื้นที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาในส่วนพื้นที่แปลง 440-0-09 ไร่ จำนวน 100 ไร่ งบประมาณ 530 ล้านบาท โดยให้ตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของ พื้นที่กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ อบจ.สงขลา ใช้งบประมาณของหน่วยงานและขอเช่าที่ดินราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ จะเริ่ม ปรับปรุงพื้นที่และออกแบบรายละเอียดผังการใช้พื้นที่ในปีงบประมาณ 2560 และจะเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างในปี 2561

ทางด้านนายเกชา เบญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม เปิดเผยว่า มีแนวคิดที่จะขอที่ดินของการนิคมฯ มาทำเป็นสำนักงานเทศบาล และพื้นที่ลานอเนกประสงค์ประมาณ 70 ไร่ ซึ่งจะขอ กันที่ดินจาก อบจ. เนื่องจากปัจจุบันทางเทศบาลเช่าอาคารพาณิชย์ทำเป็นสำนักงาน ซึ่งปัจจุบันเกิด การแออัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร รวมทั้ง ไม่มีลานจัดกิจกรรม และส่วนหนึ่งจะทำแฟลตที่อยู่ อาศัยให้กับคนยากจน

ขณะเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ชี้แจงว่า ทาง อบจ.ได้เสนอขอที่ดิน 126 ไร่ ต่อกรมธนารักษ์ และการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อจัดสร้างที่จอดรถ ศูนย์คมนาคมระบบโลจิสติกส์ เพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านศุลกากรสะเดาที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่ใน ขณะนี้ โดยได้เสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. และคณะกรรมการเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แต่เรื่องได้ถูกระงับ จึงได้เจรจากับ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ซึ่ง รมว.มหาดไทย และคณะกรรมการ ได้อนุมัติที่ดิน 126 ไร่ จากที่ดิน 600 ไร่ ฝั่งตะวันออกของโครงการเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ส่วนรายละเอียดโครงการอยู่ในระหว่าง การออกแบบและสำรวจรับมอบพื้นที่ในเร็วๆนี้ ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถแบ่งให้เทศบาลตำบลสำนักขามได้ เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอในครั้งแรก.

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 ก.ค. ณ ทำเนียบรัฐบาล ... 14 ส.ค. 2559 08:38 14 ส.ค. 2559 08:40 ไทยรัฐ