วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราคายางผันผวน ค้ารายย่อยเจ๊งยับ

นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล ประธานสภาปฏิรูปวงการยางไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางของไทยยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พ่อค้ายางแผ่นดิบรายย่อยและขนาดกลางต้องประสบกับภาวะขาดทุนจากการซื้อยางแผ่นดิบมาเก็บไว้เพื่อรอขาย ทำให้พ่อค้าเหล่านี้ต้องหยุดกิจการไปแล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ตลาดเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ศูนย์กลางซื้อยางแหล่งใหญ่ที่สุดของ จ.พัทลุง และแหล่งการซื้อขายยางแผ่นดิบที่สำคัญของภาคใต้ จากเดิมมีพ่อค้ารับซื้อยางแผ่นดิบประมาณ 15 ราย ขณะนี้มีพ่อค้ามารับซื้อยาง 3-4 รายเท่านั้น

ประธานสภาปฏิรูปวงการยางไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เปิดเผยอีกว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของการซื้อขายน้ำยางสดนั้นพ่อค้ายังไม่ประสบภาวะการขาดทุน เนื่องจากซื้อมาขายไปวันต่อวัน จึงขอเสนอแนะให้พ่อค้ายางแผ่นดิบได้รับซื้อยางแล้วขายไปในวันเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดทุน เพราะขณะนี้ราคายางผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากการผันผวนของราคายางในครั้งนี้ได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะหลังจากที่พ่อค้ารายเล็ก ขนาดกลาง ประสบภาวะขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไป ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่เคยรับซื้อยางจากพ่อค้าคนกลาง ได้ตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นพ่อค้าเอง อันจะส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางขายยางแผ่นดิบในราคาที่สูงขึ้นประมาณกิโลกรัมละ 1.50 บาท.

นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล ประธานสภาปฏิรูปวงการยางไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางของไทยยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง... 14 ส.ค. 2559 08:35 14 ส.ค. 2559 08:35 ไทยรัฐ