วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 ศาสนา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไทยในอินเดีย ถวาย 'สมเด็จพระราชินี'

(ภาพจาก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย)

ชาวพุทธ ซิกข์ ฮินดู มุสลิม บนแผ่นดินพุทธภูมิอินเดีย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 59 พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ได้มอบหมายให้วัดไทยทุกวัดในสาธารณรัฐอินเดีย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทบนแผ่นดินพุทธภูมิ ที่มีชาวไทยพุทธจากหน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ ทำการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวมากแล้ว คณะสงฆ์ไทยในแดนพุทธภูมิ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสานความพันธ์กับชาวอินเดียทุกศาสนา ให้มีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีการนำเอาศาสนามาแบ่งแยก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามระดับหนึ่ง เพราะมีชาวอินเดียจากหลายศาสนามาร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ที่มีการจัดให้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ไทย 150 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน ปรากฏว่ามีชาวพุทธทั้งไทยและอินเดีย รวมไปถึงชาวซิกข์ ฮินดู และมุสลิม เข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์ไทยกันอย่างมีความสุข โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ถือเป็นภาพแห่งความสวยงามในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินแห่งการเกิดของพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ คณะสงฆ์ อาสาสมัคร และคนงานจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ยังได้ออกทำกิจกรรมร่วมกับชาวอินเดีย ด้วยการออกกวาดขยะทำความสะอาดทั้งบนถนนสายปรินิพพาน เมืองกุสินารา เพื่อถวายหยาดเหงื่อแรงกายถวายเป็นพระราชกุศลในแดนพุทธภูมิ โดยมีชาวเมืองกุสินารา เข้าร่วมและให้ความชื่นชมเป็นอย่างมาก.

ชาวพุทธ ซิกข์ ฮินดู มุสลิม บนแผ่นดินพุทธภูมิอินเดีย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 13 ส.ค. 2559 23:05 14 ส.ค. 2559 00:31 ไทยรัฐ