วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 14/08/59

เนื่องในสัปดาห์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดกิจกรรม และนิทรรศการเทิดพระเกียรติมากมาย

สัปดาห์นี้“พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆไปร่วมเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รวม 3 นิทรรศการกันเลยครับ

เริ่มต้นกันที่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “7 รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยืน” ที่ห้องโถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน ซึ่งจัดแสดงถึงวันที่ 4 ก.ย.นี้ ภายในห้องจัดแสดงตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ แบ่งหัวข้อการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเป็น 7 ช่วง แต่ละช่วงคือช่วงพระชนมพรรษา 12 พรรษาของพระองค์ เริ่มจาก ต้นธารชีวิต แสงแห่งรัก คู่พระราชหฤทัย กำเนิดศิลปาชีพ รักษาแผ่นดินแม่สร้าง ความมั่นคงทางอาหาร และ สายธารพระมหา กรุณา...ไม่สิ้นสุด

ถัดมาเป็นห้องจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระองค์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภาพหาชมได้ยากรวม 84 ภาพ ต่อมาคือห้องที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การรักษาป่าต้นน้ำ การปลูกป่า รวมทั้งการสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรให้มีรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้

ยังนำผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักไม้ เครื่องจักสานต่างๆ เป็นต้น

สำหรับนิทรรศการที่สอง จัดที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน โดยน้องๆ เดินต่อไปที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกัน บริเวณชั้น 1 จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง อัคราภิรักษศิลปิน ซึ่งเป็นพระราชสมัญญานาม ที่คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติได้ถวายแด่พระองค์ มีความหมายว่า “ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” เนื่องด้วยพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อรักษาและสืบทอดศิลปะไทย ในทุกด้าน ทั้งงาน หัตถศิลป์ หัตถกรรม โขนพระราชทาน เป็นต้น เพื่อสืบทอด ภูมิปัญญาไทย นิทรรศการนี้น้องๆจะได้เห็นตัวอย่างงานผ้าไทยที่ได้รับการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เข้ากับยุคสมัย รวมทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้ผ้าไทยมาประดิษฐ์ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคล้องมือ รองเท้า เป็นต้น

นิทรรศการสุดท้าย อยู่บริเวณชั้น 2 ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน คือ นิทรรศการภาพพระบรมสาทิส-ลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อ 84 พรรษา ราชินีศรีการศึกษาไทย ในสายตาของ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทรงงานเพื่อพสก-นิกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ.

พี่ม้ามังกร

13 ส.ค. 2559 10:22 13 ส.ค. 2559 10:22 ไทยรัฐ