วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดเครดิตบูโร

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ชี้แจงเรื่องเปิดพื้นที่ให้เอกชนเช่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และตัวแทนเครดิตบูโร ชี้กรณีคนที่ค้ำประกันรถ แต่ถูกตัดสิทธิทางการเงิน

เรื่องแรก นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงเรื่องการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ให้เอกชนใช้พื้นที่ขายสินค้าว่า การจัดงานบุญบั้งไฟ ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ เป็นตัวแทนทุกภาคส่วนของอำเภอ

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จัดทำบัญชีชี้แจงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยเปิดเผย แต่อาจทำให้ไม่รับรู้อย่างทั่วถึง อำเภอได้ทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน และแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การย้ายที่จัดงานต้องรับฟังความเห็น

ย้ายเองไม่ได้

เรื่องที่ 2 เจ้าหน้าที่เครดิตบูโร ขอให้ข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการเกษียณค้ำประกันรถยนต์คนอื่น จนเป็นหนี้เครดิตบูโรว่า ฐานข้อมูลในเครดิตบูโร จะไม่มีบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อนี้อยู่ในประวัติหรือข้อมูลเครดิต เพราะกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินและไฟแนนซ์ที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรส่งข้อมูลบัญชีเช่าซื้อเฉพาะคนที่กู้

กฎหมายไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลบัญชีสินเชื่อให้เข้ามาในประวัติของคนค้ำประกัน หากผู้ค้ำประกันไปยื่นขอกู้แล้วสถาบันการเงินใดไม่อนุมัติ สถาบันการเงินที่แจ้งปฏิเสธสินเชื่อจะต้องออกหนังสือแจ้งเหตุผลผู้ยื่นขอกู้

ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย

สถาบันการเงินใดไม่ทำตาม มีโทษในทางอาญา ที่ผ่านมาในแต่ละเดือนย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี มีการชำระหนี้ครบ ชำระตรง ที่เรียกว่า ไม่ค้างชำระกับการมีการค้างชำระในบางงวด ค้างชำระตามความเป็นจริง

ข้อมูลจะถูกส่งจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ทุกเดือน กฎหมาย ประกาศคำสั่งให้เครดิตบูโรประมวลผลตามที่สมาชิกนำส่งข้อมูลมา

แก้ไขเองไม่ได้เด็ดขาด

ตัวแทนเครดิตบูโรแนะนำผู้ค้ำว่า ควรติดต่อ 1213 ศูนย์ให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความกระจ่าง หรือจะติดต่อที่เครดิตบูโรเพื่อการยื่นขอให้เครดิตบูโรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่ มีบัญชีนั้นในประวัติของผู้ค้ำจริงหรือไม่

การให้สินเชื่อว่า จะอนุมัติหรือไม่เป็นสิทธิ์ของสถาบันการเงิน เครดิตบูโรไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมตัดสินใจ หากได้ทราบชื่อนามสกุลจริงและชื่อสถาบันการเงินที่ดำเนินการกับท่านผู้ค้ำประกัน แจ้งเมล www.ncb.co.th

จะตรวจสอบให้ทันที.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

13 ส.ค. 2559 10:14 13 ส.ค. 2559 10:14 ไทยรัฐ