วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาคเอกชน-โค้ชจิตอาสา สอนทักษะผู้นำ-เทคนิคพูด นร.ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล

ภายเอกชนผนึกกำลังจิตอาสา ลงพื้นที่ ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล จ.นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเทคนิคการพูด-ทักษะความเป็นผู้นำ จากทีมงานมาตรฐานระดับโลก พร้อมด้วยคุณวลัยลักษณ์ บริมาสพร ตัวแทนบริษัทเอกชน ร่วมเป็นโค้ช'สร้างคนจากจุดเริ่มต้น'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการจัดกิจกรรมจากทีมงานจิตอาสาภาคเอกชน ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนตามชุมมชนที่ขาดโอกาส ส่งเสริมสร้างความรู้ทักษะความเป็นผู้นำ แนะแนวการพูดนำเสนอ ด้วยทีมงานมีอาชีพที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของทั้งบุคลาการในไทยและต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก American Board of NLP นำทีมงานเข้าเติมเต็มข้อมูลความรู้ด้านดังกล่าวให้แก่เด็กๆ และคณะครู-อาจารย์ นำปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  

นายชาญวิทย์ แสงสุทธิ ตัวแทนจากบริษัท แม็กซิมั่ม คอมพานี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับทางเยาวชนของชาติ จากความตั้งใจในการจัดสัมมนา เพื่อเยาวชนที่ขาดโอกาสในการหาความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในโรงเรียน ทีมงานจะเข้าเติมเต็มเทคนิคการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก และประสบการณ์ที่เคยให้สัมมนากับผู้ใหญ่หลายสาขาอาชีพ บุคคลชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลเทคนิคเหล่านี้ได้นำมาเผยแพร่แก่เยาวชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 


"ทางบริษัทจะคัดกรองโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ จากนั้นจะลงพื้นที่ให้ความรู้ตามหลักสูตรที่เราสอน มีเป้าหมายเพื่อกลับมาสร้างคนจากจุดเริ่มต้น เสริมรากฐานที่ดีสำหรับอนาคตของประเทศชาติของเรา ทางบริษัทจึงนำประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างหลักสูตรให้กับน้องๆ โดยรวมทีมโค้ชจิตอาสามาสอน ไม่คิดค่าใช้จ่าย ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการให้ความรู้แก่อนาคตของชาติ" คุณชาญวิทย์ กล่าว 

นายชาญวิทย์ กล่าวว่า ตามปกติบริษัทจะจัดสัมมนาให้กับผู้ใหญ่ในหลายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต การทำงาน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามแต่ละหลักสูตร และยกระดับธุรกิจไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล ไม่ได้ทำธุรกิจเพียงเพื่อผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงการให้คืนกลับสู่สังคม จึงเกิดโครงการสัมมนาให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ด้าน นางสาววลัยลักษณ์  บริมาสพร ผจก.อาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โค้ชจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงาน เปิดเผยว่า ที่มาในวันนี้เพราะมีความตั้งใจเพื่อให้น้องๆ ได้ค้นพบเป้าหมายของการศึกษา การใช้ชีวิต เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสัมมนา ค่อนข้างมีผลตอบรับที่ดีมาก เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ อยากให้บริษัทเอกชนหลายๆ บริษัท ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนขับเคลื่อนประเทศ สร้างความรู้และอนาคตให้แก่ผู้ขาดโอกาส  

" การหยิบยื่นแบ่งปั่นให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ถือเป็นกุศลที่ทำให้อนาคตของชาติเหล่านี้ ได้เพิ่มเติมความรู้มีความสามารถ มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ความรู้ต่างๆ ที่เราได้ถ่ายทอดไปสู่เด็กๆ พวกเขาเหล่านี้จะนำไปส่งต่อให้พี่น้อง และคนในครอบครัวได้ใช้เป็นเทคนิคในการสร้างอาชีพ ปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ต่อยอดสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย ถือว่าได้ประโยชน์มาก " คุณวลัยลักษณ์ กล่าว

คุณวลัยลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากให้คนที่มีโอกาสมากกว่า แบ่งปั่นสิ่งดีๆ สู่คนที่มีโอกาสน้อยกว่า จะเป็นเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป เพราะทั้งหมดนี้ถือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแทบทั้งสิ้น จะด้วยวิธีการบริจาคข้าวของ หรือแนะแนวให้ความรู้ด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลดี ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ได้กุศล ยกตัวอย่างกิจกรรมนี้ อย่างน้อยๆ เยาวชนของชาติ ไม่ต้องไปเสียเงินลงเรียนหลักสูตรต่างๆ ในราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ได้ความรู้เหมือนๆ กัน เพียงแค่เด็กๆ รู้คุณค่าและนำมาปรับใช้

ทางด้าน อ.รังสิยา นรินทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทุกนาทีในวันนี้ถือเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนทุกๆ คน ซึ่งหลังจากจบจากสัมมนา ทำให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งต่อความรู้เทคนิคต่างๆ ให้แก่คนในครอบครัวอีกด้วย 

ขณะเดียวกัน นายศรศิลป์ พะโยม นักเรียนผู้เข้ารวมสัมมนา เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกชอบโครงการแบบนี้มากๆ อยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนส่งเสริมกิจกรรมดีๆ สู่นักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ เพราะเมื่อตนเองได้เข้าฟังรู้ทันทีว่ามีประโยชน์กับชีวิต อยากจะตั้งใจเรียนเพื่อให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น วางเป้าหมายคณะวิชาที่อยากจะสอบเรียนต่อได้ชัดเจน มีความสุขกับการเรียนหนังสือมากกว่าเมื่อก่อน ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับตนเอง.

ภายเอกชนผนึกกำลังจิตอาสา ลงพื้นที่ ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล จ.นครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเทคนิคการพูด-ทักษะความเป็นผู้นำ จากทีมงานมาตรฐานระดับโลก พร้อมด้วยคุณวลัยลักษณ์ บริมาสพร ตัวแทนบริษัทเอกชน ร่วมเป็นโค้ช'สร้างคนจากจุดเริ่มต้น' 13 ส.ค. 2559 10:00 13 ส.ค. 2559 18:37 ไทยรัฐ