วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปม.มอบ 5 แสนกล้าไม้มงคลพระราชทาน

ปม.มอบ 5 แสนกล้าไม้มงคลพระราชทาน

  • Share:
ปลูกในพื้นที่ของประชาชน-วัด-โรงเรียน ดึงพันคนเครือข่ายรักษาป่า

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ประกาศมาตรการทวงคืนผืนป่า และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลบุกรุกพร้อมให้นโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 1 : 5 : 5 ประกอบด้วย 1 หลักการที่เป็น 1 เดียวในการพลิกฟื้นผืนป่า 5 มาตรการหลักในการดำเนินงานและ 5 วิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาป่าไม้ของชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย 1 ใน 5 มาตรการหลักที่สำคัญประการแรก คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน โดยกรมป่าไม้ (ปม.) เป็นผู้ดำเนินการเชิญผู้แทนจากภาคีเครือข่ายของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกว่า 1,000 คนเข้ารับฟังนโยบายของ ทส. เพื่อไปขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่

ด้านนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้จัดตั้งภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ ทส. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมปวงประชาร่วมใจปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่งมอบกล้าไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดให้แก่ผู้แทน จำนวน 77 จังหวัด กว่า 5 แสนกล้า เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของประชาชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด ตามสมควร โดยประชาชนที่สนใจขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และร่วมใจกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดในช่วงเดือน ส.ค.2559 เพื่อเป็นสิริมงคล และให้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นสมดังพระราชปณิธานที่ทั้งสองพระองค์ทรงตั้งไว้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้