วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัพทักษะผู้บริหาร พม. เชื่อมประเทศคู่ความ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประชาคมวิเทศสัมพันธ์ พม. ว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่ตอบสนองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับประเทศอาเซียนบวก 3 การดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

ปลัด พม.กล่าวด้วยว่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานก็ต้องนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบายและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ความร่วมมือในทุกระดับ.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประชาคมวิเทศสัมพันธ์ พม. ว่า... 13 ส.ค. 2559 00:35 13 ส.ค. 2559 00:50 ไทยรัฐ