วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ชินวรณ์' แนะ รบ. ปฏิรูป สกอ. ให้อิสระมหาวิทยาลัยบริหารงานวิชาการ

'ชินวรณ์' แนะ รบ. ปฏิรูป สกอ. ให้อิสระมหาวิทยาลัยบริหารงานวิชาการ

  • Share:

"ชินวรณ์" แนะรัฐบาลปฏิรูป สกอ. เพิ่มบทบาทส่งเสริมคุณภาพมหาวิทยาลัย เร่งให้อิสระทางวิชาการ ส่วนงานบริหารต้องคุมบางส่วน แนะแก้ปัญหาธรรมาภิบาลครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 59 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เมื่อวานที่ผ่านมา กรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีคำสั่ง เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยดำเนินการทันทีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่า กรณีปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นปัญหาระดับชาติที่กำลังจะเกิดวิกฤติในอนาคต ซึ่งเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามานานแล้ว รัฐบาลควรจะเข้ามาเร่งรัดดูแล เพราะฉะนั้น การใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาบางจุดก็ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เห็นด้วยว่าบางพื้นที่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจที่มีอยู่ของรัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหา

แต่ทั้งนี้ อยากเรียกร้องว่าให้รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาวิกฤติในระดับอุดมศึกษาให้ครบวงจร ได้แก่ 1. ปัญหาการรับนักศึกษาทั้งหมด 2. ปัญหาการเปิดสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อย่างหนึ่ง แต่ไปรับนักศึกษาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 3. ปัญหาการเปิดคณะวิชาที่ไม่สอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบางสาขาเปิดรับโดยที่สภาวิชาชีพ ยังไม่รับทราบ และส่งผลกระทบต่อผู้เรียน 4. ปัญหาการบริหารภายในซึ่งมีปัญหามาก ที่เราเห็นเป็นเพียงปัญหาของยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา เช่น กระบวนการสรรหาอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัญหาเหมือนไก่กับไข่ที่ยังหาคำตอบไม่ได้

"ผมคิดว่ารัฐบาลควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในเรื่องการบริหารงานทางวิชาการ แต่อำนาจเชิงการบริหารงานอื่นๆ บางเรื่อง ควรให้กระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปดูแลผ่านการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ที่ผ่านมา สกอ. ไม่เคยแสดงบทบาทในเรื่องการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยเลย ผมจึงอยากเรียกร้องให้ปฏิรูป สกอ. ด้วย ให้มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องการดูแลมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระทางวิชาการ ทั้งมีอำนาจในการเสนอแนะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าไปบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว ซึ่งที่ผ่านมา สกอ. ไม่มีเคยทำบทบาทนี้" นายชินวรณ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้