วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ชินวรณ์' แนะ รบ. ปฏิรูป สกอ. ให้อิสระมหาวิทยาลัยบริหารงานวิชาการ

"ชินวรณ์" แนะรัฐบาลปฏิรูป สกอ. เพิ่มบทบาทส่งเสริมคุณภาพมหาวิทยาลัย เร่งให้อิสระทางวิชาการ ส่วนงานบริหารต้องคุมบางส่วน แนะแก้ปัญหาธรรมาภิบาลครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 59 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เมื่อวานที่ผ่านมา กรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มีคำสั่ง เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยดำเนินการทันทีในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่า กรณีปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นปัญหาระดับชาติที่กำลังจะเกิดวิกฤติในอนาคต ซึ่งเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามานานแล้ว รัฐบาลควรจะเข้ามาเร่งรัดดูแล เพราะฉะนั้น การใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาบางจุดก็ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เห็นด้วยว่าบางพื้นที่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจที่มีอยู่ของรัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหา

แต่ทั้งนี้ อยากเรียกร้องว่าให้รัฐบาลเข้าไปแก้ปัญหาวิกฤติในระดับอุดมศึกษาให้ครบวงจร ได้แก่ 1. ปัญหาการรับนักศึกษาทั้งหมด 2. ปัญหาการเปิดสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อย่างหนึ่ง แต่ไปรับนักศึกษาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 3. ปัญหาการเปิดคณะวิชาที่ไม่สอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบางสาขาเปิดรับโดยที่สภาวิชาชีพ ยังไม่รับทราบ และส่งผลกระทบต่อผู้เรียน 4. ปัญหาการบริหารภายในซึ่งมีปัญหามาก ที่เราเห็นเป็นเพียงปัญหาของยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา เช่น กระบวนการสรรหาอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัญหาเหมือนไก่กับไข่ที่ยังหาคำตอบไม่ได้

"ผมคิดว่ารัฐบาลควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในเรื่องการบริหารงานทางวิชาการ แต่อำนาจเชิงการบริหารงานอื่นๆ บางเรื่อง ควรให้กระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปดูแลผ่านการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ที่ผ่านมา สกอ. ไม่เคยแสดงบทบาทในเรื่องการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยเลย ผมจึงอยากเรียกร้องให้ปฏิรูป สกอ. ด้วย ให้มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องการดูแลมาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระทางวิชาการ ทั้งมีอำนาจในการเสนอแนะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าไปบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว ซึ่งที่ผ่านมา สกอ. ไม่มีเคยทำบทบาทนี้" นายชินวรณ์ กล่าว.

"ชินวรณ์" แนะรัฐบาลปฏิรูป สกอ. เพิ่มบทบาทส่งเสริมคุณภาพมหาวิทยาลัย เร่งให้อิสระทางวิชาการ ส่วนงานบริหารต้องคุมบางส่วน แนะแก้ปัญหาธรรมาภิบาลครบวงจร 13 ส.ค. 2559 00:22 13 ส.ค. 2559 01:52 ไทยรัฐ