วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทิดไท้องค์ราชา

ตั้งแต่เช้าวันที่ 12 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ ต่างพร้อมใจกันลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระวรกาย แข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน อาทิ ชมรมแม่บ้านกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาจารย์และคณะนักเรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.เพชรบุรี อบต.ลำภู จ.นราธิวาส สมาคมนักรบนิรนาม 333 ชมรมจิตอาสาประชาชนของพระราชา นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยไป่เช่อ ที่มาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมทหารกองหนุนบูรพา 1 จ.ชลบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นต้น.

ตั้งแต่เช้าวันที่ 12 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 ส.ค. 2559 23:57 12 ส.ค. 2559 23:57 ไทยรัฐ