Thairath Logo
กีฬา

'บิ๊กตู่' ยกรธน.เป็นของประชาชน เหตุเสียงส่วนใหญ่โหวตรับ ปราศจากชี้นำ

Share :

"บิ๊กตู่" ยกเป็นรธน.ฉบับประชาชน เหตุเสียงส่วนใหญ่โหวตรับทั้งร่าง รธน.-คำถามพ่วง ปราศจากชี้นำ ปลอดอิทธิพลทางการเมือง แต่ยังรับฟังเสียงส่วนน้อย เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บอกนับจากนี้เป็นไปตามโรดแม็ปคสช. จากนี้ 3 เดือน กรธ.แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลร่างรธน.สอดคล้องคำถามพ่วง อ้อนเวลาที่เหลือปีเศษ ขอความร่วมใจจากปชช.ร่วมปฏิรูป

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า วันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งอยากจะเรียกว่าเป็น "รัฐธรรมนูญฯ ฉบับประชาชน" เนื่องจาก "เสียงส่วนใหญ่" ให้การยอมรับ ทั้งรัฐธรรรมนูญและประเด็นคำถามพ่วง โดยมีพี่น้องประชาชน ได้ออกมาแสดง "พลังอันบริสุทธิ์" ด้วยการไปใช้สิทธิในครั้งนี้ เกือบร้อยละ 60 ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง ได้เห็นความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนับเป็นความตื่นตัวทางการเมืองของเจ้าของอำนาจอย่างน่าชื่นชม

นอกจากนี้ เสียงบริสุทธิ์ที่ปราศจากการชี้นำ หรืออิทธิพลจากทางการเมือง ย่อมสะท้อนถึงความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การปฏิรูปประเทศเพื่ออนาคตของลูกหลานเราเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจของประชาชน และขอความร่วมมือกันเดินหน้าประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม "เสียงส่วนน้อย" ก็ยังเป็นเสียงที่มีคุณค่า ตามหลักประชาธิปไตย ที่จะต้องได้รับการรับฟังแล้วนำมาพิจารณา เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างปกติสุข ทิศทางพัฒนาประเทศ บริหารประเทศนับจากนี้ไป จะเป็นไปตามโรดแม็ปที่ คสช.ได้กำหนดไว้ โดย 3 เดือนจากนี้ไป คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นคำถามพ่วง และความเห็นชอบจากประชาชน จากนั้น จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่ตนในฐานะนายกฯ ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อทรงพิจารณาและลงพระปรมาภิไธยต่อไป

ทั้งนี้ มีวันสำคัญที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทย อีก 2 วัน ได้แก่ 1. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย ประมาณเดือน พ.ย.59 และ 2. วันเลือกตั้งทั่วไปช่วงปลายปี 60 ผมขอให้เราทุกคน ได้ลบเลือนอดีตที่เจ็บปวดและล้มเหลว ออกจากใจ และเก็บไว้เป็นบทเรียน ย้ำเตือนใจ

สำหรับการก้าวไปสู่อนาคตที่เริ่มชัดเจน สัมผัสได้ ที่รอเราอยู่ พวกเราจะต้องไขว่คว้าโอกาสเหล่านั้น จะได้มาก น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของคนในชาติ ที่กล่าวมานั้น ก็คือความชัดเจนและเชื่อถือได้ ที่รัฐบาล และ คสช. มีให้กับประชาชนชาวไทยเสมอมา นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ สำหรับเพื่อนบ้านพันธมิตร และประชาคมโลก ที่แสดงความเป็นห่วง เฝ้าติดตามสถานการณ์ หรือให้กำลังใจกับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น

"เหลือเวลาอีก 1 ปีเศษ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ไปจนถึงการส่งมอบภาระหน้าที่ให้กับรัฐบาลใหม่ ผม รัฐบาล และคสช. ยังคงต้องการความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคนในชาติ เหมือนที่เคยได้รับ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ต้องการความเข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน พูดจากันด้วยความจริงใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ ลดความหวาดระแวง ผมขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ ที่มุ่งมั่นรักษาความมั่นคง เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน เราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม...
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชารายการคืนความสุขให้คนในชาติรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญข่าวการเมืองข่าวการเมืองไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์