วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วัดไทยในอินเดียร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ‘วันแม่แห่งชาติ’

วัดไทยในอินเดียร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ‘วันแม่แห่งชาติ’

  • Share:

เครดิตภาพจาก : วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยในแดนพุทธภูมิ อินเดีย ร่วมเปิดไฟ "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.เวลา 19.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงษ์) เปิดไฟ "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีพระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดเทียนถวายพระพร

ขณะที่ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร) ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นำพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญจิตภาวนา มี ร.ต.ท. หญิงสายฝน ชิงรัมย์, คุณศุภภรณ์ อุณหสุทธิยานนท์, คุณรามินเดอร์ซิงห์ สัจญาณศรีสกุล วางพานพุ่มทองถวายสักการะ ร.ต.ท.หญิงณภัทร์ คงแดง, คุณแอน คุณอนิดาน วางพานพุ่มเงินถวายสักการะ คุณกูรมัคซิงห์ สัจจเทพ ประธานมูลนิธิอารานามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ เปิดกรวยถวายสักการะ พ.ต.ท.หญิงจริญญา ยางงาม กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพร จากนั้นพสกนิกรชาวไทย ชาวอินเดีย ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี

ด้าน พ.ต.ท.หญิงจริญญา ยางงาม กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรว่า พสกนิกรชาวไทยล้วนประจักษ์ถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากและอุปสรรคใดๆ เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แม้ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงค้นคิดโครงการพระราชดำริต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น อาทิการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างรายได้แก่ราษฎร ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์งานศิลปะไทยทุกแขนง ทรงมีพระราชดำริ ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติด้วยความภาคภูมิใจ รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในเรื่องป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ที่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าให้เขียวขจี ตลอดจนมีพระราชดำริในเรื่องธนาคารอาหารชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขความยากจนของราษฎร และสร้างสรรค์ความเจริญอย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 นี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาสนำพสกนิกรชาวไทย เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนาน เทอญ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้