วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดพิจารณา

ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง ที่นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.ประกาศรับรองความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

ปรากฏว่าผลประชามติอย่างเป็นทางการ มีข้อแตกต่างจากผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการหลายประเด็น

เช่น...จำนวนผู้ไปใช้สิทธิลงประชามติเพิ่มจาก 27 ล้านคน เป็น 29 ล้านคน

คิดเป็น 59 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้มีสิทธิทั่วประเทศ 50 ล้านคน

ถึงแม้ผลประชามติอย่างเป็นทางการจะมีจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจาก 54 เปอร์เซ็นต์ เป็น 59 เปอร์เซ็นต์

ก็ยังตํ่ากว่าที่ กกต.ตั้งเป้าไว้ถึง 21 เปอร์เซ็นต์

งานนี้ 5 เสือ กกต. เสียรังวัดไปบานตะไท

“แม่ลูกจันทร์” เอาผลประชามติอย่างเป็นทางการไปพลิกควํ่าพลิกหงายซํ้าอีกที

พบว่ามีจังหวัดที่ลงมติ “เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญ แต่ “ไม่เห็นชอบ” คำถามพ่วง รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดเลย จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

ที่น่าตกใจคือมีจำนวน “บัตรเสีย” มากถึง 9.3 แสนใบ

แสดงว่ามีประชาชนกาบัตรผิดเกือบหนึ่งล้านคน

เป็นความบกพร่องของ กกต. ที่ออกแบบบัตรลงประชามติไม่ชัดเจน

อนึ่ง เมื่อเอาคะแนนเห็นชอบคำถามพ่วง 15.1 ล้านคะแนน ไปรวมกับคะแนนไม่เห็นชอบอีก 10.9 ล้านคะแนนแล้วเอาไปยันกับจำนวนบัตรดี 28.8 ล้านใบ

ปรากฏว่าคะแนนหายไป 2.7 ล้านคะแนน

กรณีนี้ กกต.ชี้แจงว่าเพราะประชาชนบางคนกาบัตรช่องบนช่องเดียว

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” ไม่มีปัญหาคาใจกับผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงที่ กกต.ประกาศอย่างเป็นทางการ

เพราะเห็นชัดๆว่าชนะขาดครึ่งช่วงตัว

ประชาชนโหวตเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบถึง 6 ล้านคน

สรุปว่าประชามติครั้งนี้ เจ้ามือกินเรียบทั้งกระดาน

ได้ทั้งรัฐธรรมนูญ ได้ทั้งคำถามพ่วงเป็นแพ็กคู่ทูอินวัน

จากนี้ไป คสช.จะเดินหน้าตามโรดแม็ปได้อย่างสะดวกโยธิน

คสช.ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จ มาตรา 44 ต่อไป 1 ปี 8 เดือน

มี ส.ว.ลากตั้ง 250 คน ที่จะสืบทอดอำนาจ คสช.ไปอีก 5 ปี

“แม่ลูกจันทร์” จึงเห็นด้วยกับแนวคิดของ ดร.คณิต ณ นคร อดีตประธานกก.อิสระเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่เสนอว่า เมื่อการลงประชามติผ่านพ้นไปด้วยดี

รัฐบาลและ คสช.ควรริเริ่มให้เกิดบรรยากาศปรองดองในสังคมไทย

ด้วยการยุติการดำเนินคดี และการจับกุมคุมขังประชาชนที่เคลื่อนไหวคัดค้าน นักศึกษาที่แจกใบปลิว คนเฒ่าคนแก่ที่ฉีกบัตรประชามติ และคดีความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เพราะความเห็นต่างทางการเมืองไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย

คนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องธรรมดา

คนที่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่อาชญากร

ไม่ว่าฝ่ายโหวตเยส หรือฝ่ายโหวตโน หรือฝ่ายโนโหวตก็เป็นคนไทยเหมือนกัน

“แม่ลูกจันทร์” หวังว่า นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะรับข้อเสนอด้วยความปรารถนาดีของ ดร.คณิต ณ นคร อดีตประธาน คอป.ไว้พิจารณา

จะเห็นด้วย? หรือไม่เห็นด้วย? ก็สุดแต่ท่านจะตัดสินใจ

แต่ถ้าทำได้ พล.อ.ประยุทธ์จะ หล่อขึ้นอีกเท่าตัว

หล่อออร่ากระจายไปทั่วโลกเชียวคุณโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

12 ส.ค. 2559 09:40 12 ส.ค. 2559 09:40 ไทยรัฐ