วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ดาว์พงษ์" รุกงานวิจัยรับไทยแลนด์ 4.0 จี้วางแผนเตรียมคนตั้งแต่เด็กจนโต

"ดาว์พงษ์" รุกงานวิจัยรับไทยแลนด์ 4.0 จี้วางแผนเตรียมคนตั้งแต่เด็กจนโต

  • Share:
ตอกย้ำรั้วอุดมฯยึดธรรมาภิบาล

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าทางการดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า คณะทำงานฯได้มานำเสนอแนวคิดเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยภาพรวมการวิจัยเห็นตรงกันว่าต้องให้น้ำหนักประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัยให้ชัดเจน ส่วนเรื่องงบประมาณต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ของการพัฒนาด้านการศึกษา ตนได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การวางแผนวิจัยและพัฒนาควรต้องมองตั้งแต่การเตรียมความพร้อมคนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงโต

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ตนได้ให้โจทย์ คณะทำงานฯ กลับไปเตรียมข้อมูลและรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยต้องเสนอให้เห็นว่าปัญหาของการวิจัยและพัฒนาประเทศมีอะไรบ้าง หน่วยงานวิจัยในประเทศไทยปัจจุบันมีกี่หน่วย สังกัดใดบ้าง และทำการวิจัยพัฒนาเรื่องอะไร ขณะเดียวกัน ขอให้แจกแจงด้วยว่างานวิจัยเรื่องใดที่จัดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำ และงานวิจัยในแต่ละระดับ อาทิ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องทำ นอกจากนี้ ขอให้ ทปอ. ยกตัวอย่างงานวิจัย 1 ชิ้น อาทิ การวิจัยเรื่องหุ่นยนต์ มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง ใครเป็นเจ้าภาพหลักและใครเป็นหน่วยเสริม ตรงนี้จะสะท้อนภาพการทำงานวิจัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้รับทราบปัญหา ธรรมาภิบาลและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเบื้องต้นพบปัญหา 12 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่ง และเอกชน 10 แห่ง พร้อมมีมติตั้งคณะกรรมการกลางสอบสวนข้อเท็จจริง 2 คณะนั้น ตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่ส่วนตัวคิดว่า กกอ.และเลขาธิการ กกอ.น่าจะดูแลเรื่องนี้ได้ และในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ทั้งรัฐและเอกชนตนก็ได้เน้นย้ำให้ทุกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาล อีกทั้งได้รับฟังความเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาว่าคิดเห็นกันอย่างไร ตนจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยคิด และจะได้ชี้แจงเรื่องที่ ศธ.ต้องการให้ช่วยกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้