วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็ง!ลงดาบโฆษณาไลน์-เฟซบุ๊ก

สรรพากรลุยเก็บภาษีย้อนหลัง จัดหนักขาช็อปหิ้วแบรนด์เนม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย เรื่องกรมสรรพากรได้เรียกเก็บภาษีนักท่องเที่ยวไทยจากการช็อปปิ้งในต่างประเทศว่า เป็นเรื่องจริง ซึ่งขณะนี้กรม สรรพากรได้เชิญคนไทยที่ซื้อสินค้าในราคาสูงหรือแพงมากๆมาตรวจสอบ เพื่อเก็บภาษีย้อนหลังประมาณ 10-20 รายแล้ว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง การตรวจสอบภาษีครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือด้านข้อมูลภาษีระหว่างไทยกับต่างประเทศตามสนธิสัญญาภาษีซ้อน ที่กรมสรรพากรไทยได้ลงนามกับประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ 60 ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

“ข้อมูลภาษีของกรมสรรพากรไทยกับฐานข้อมูลของกรมสรรพากรต่างประเทศที่ตกลงกันในสนธิสัญญาภาษีซ้อน ส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกันเกือบหมดแล้ว ซึ่งประเด็นนี้สิ่งที่สรรพากรในหลายๆประเทศสงสัยมานานแล้วว่า คนของตัวเองมีการใช้จ่ายเงินในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน และในกรณีที่มีการซื้อสินค้าแพงๆในต่างประเทศ คนผู้นี้เสียภาษีให้แก่ประเทศ ชาติมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากพบว่ามีการซื้อสินค้าราคาแพงๆในต่างประเทศ เป็นเงินจำนวนมาก แต่ยื่นเสียภาษีรายได้น้อยๆ ก็แสดงว่า คนเหล่านี้หลบเลี่ยงภาษี”

สำหรับบุคคลที่เข้าข่ายช็อปปิ้งสินค้าราคาแพงในต่างประเทศ ที่จะต้องถูกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร มีเพียงกรณีเดียวคือ ซื้อสินค้าที่มี ราคาแพงเกินกว่ารายได้ที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรจะนำข้อมูลจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอดีตที่ผ่านมา มาเปรียบเทียบกับราคาสินค้าที่ซื้อ หากไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ก็จะถูกเก็บภาษีย้อนหลัง และเปรียบเทียบปรับ 2 เท่าของภาษีที่ขาดหายไป รวมถึง เงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้เสียภาษี

นายประสงค์กล่าวว่า กรณีสินค้าราคาแพงที่นำเข้ามีราคาเกินกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) เนื่องจากกฎหมายศุลกากรในปัจจุบันอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าติดตัวมาได้ไม่เกิน 20,000 บาท หากมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษีนำเข้าของ กรมศุลกากรและภาษีแวตของกรมสรรพากร ส่วนกรณีที่ผู้ซื้อสินค้ามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า เงินที่ใช้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกต้องครบถ้วนและคนผู้นั้นมีฐานะการเงินมากเพียงพอกับการซื้อดังกล่าว กรมสรรพากรจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม นอก จากนี้ กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างเสนอกฎหมายใหม่ เพื่อจัดเก็บภาษีจากกิจการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย เช่น LINE และ Facebook ด้วย.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย เรื่องกรมสรรพากรได้เรียกเก็บภาษีนักท่องเที่ยวไทยจากการช็อปปิ้งในต่างประเทศว่า... 12 ส.ค. 2559 00:06 12 ส.ค. 2559 00:35 ไทยรัฐ