วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลพบุรีโชว์ 30 อปต.หมู่บ้านศีล 5 คุณภาพ

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะ จ.ลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า คณะสงฆ์ จ.ลพบุรี ได้จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดพุน้อย จ.ลพบุรี โดยคัดเลือก 30 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ที่มีผลดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในเชิงคุณภาพที่ดีที่สุดมาจัดแสดง ซึ่งคณะสงฆ์ จ.ลพบุรี มีนโยบายว่า พระสังฆาธิการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 3 เดือน เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในส่วนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ภาพรวมทั้งประเทศนั้น เมื่อตรวจเยี่ยมเชิงคุณภาพครบทุกจังหวัดแล้ว จะรายงานมหาเถรสมาคม (มส.) รับทราบและขอมติ มส.ให้เจ้าคณะภาคทั้ง 18 ภาค จัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อนศีล 5 ในแต่ละเขตการปกครอง เพื่อหาแนวทางให้โครงการนี้เกิดความยั่งยืน

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการที่พระอาจารย์มหาเวท เมศนัย รองประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทางพระอาจารย์มหาเวทเห็นว่าหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่ดี จึงเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อขอคำแนะนำไปดำเนินการด้วย.

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะ จ.ลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า คณะสงฆ์ จ.ลพบุรี ได้จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วัดพุน้อย จ.ลพบุรี โดยคัดเลือก 30 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 12 ส.ค. 2559 00:02 12 ส.ค. 2559 00:02 ไทยรัฐ