วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พระบรม' เสด็จฯแทน พระราชพิธีมหามงคล

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ไถ่ชีวิตกระบือ 7 ตัวถวายเป็นพระราชกุศล รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ มีสารถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมยกย่องพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวไทย ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสดุดีแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กว่า 30 โครงการ

วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน นั่นคือ “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2559 หลายพื้นที่ของประเทศจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ขณะเดียวกันเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้เป็นลูกทั้งหลาย ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมตอบแทนพระคุณของ “แม่” ที่เป็นผู้ให้กำเนิดอีกด้วย

ทั้งนี้ ในเวลา 17.00 น.วันที่ 12 ส.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย

เมื่อเช้าวันที่ 11 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี เเละถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น พล.อ.ธีรชัย เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 7 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล กระบือทั้ง 7 ตัว จะนำไปเข้าร่วมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบริจาคให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำนาต่อไป นอกจากนี้ กองทัพบกยังมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต เเละการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จนถึงวันที่ 14 ส.ค.2559

วันเดียวกัน นายจอห์น แคร์รี รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีสารถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ความว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนสหรัฐอเมริกา ข้าพระพุทธเจ้า นายจอห์น แคร์รี รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ณ วันอันพิเศษยิ่งนี้ สหรัฐอเมริกาขอยกย่องพระราชกรณียกิจนานัปการของพระองค์ในการส่งเสริมมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งขอยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พร้อมกันกับชาวไทยทุกคน ที่เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ สหรัฐอเมริกาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับไทย จะดำเนินต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ของประเทศเราทั้งสองและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

ในวาระที่ชาวไทยเฉลิมฉลองพระราชกรณียกิจนานาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญตลอดปีนี้เทอญ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขณะที่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กว่า 30 โครงการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม การบริจาคโลหิต 2.กิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ อาทิ การจัดทำหนังสือ นิทรรศการ สารคดีโทรทัศน์ 3.กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การฟื้นฟูและการเพิ่มพื้นที่ป่า การฟื้นฟูป่าชายเลน การสร้างฝายชะลอน้ำ การอนุรักษ์สัตว์ป่า และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การฝึกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นต้น

ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นเวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ธรรมยุต รัฐบาล และสำนักงานพระพุทธศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อีกด้าน นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ไหมรักษ์โลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องด้านหม่อนไหมทั้งภาครัฐและเอกชนไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและนักวิจัยนานาชาติ สร้างโอกาสและสนับสนุนให้นักวิจัยของไทยได้แสดงผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ของนานาชาติ เผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยและไหมไทย

ส่วนบรรยากาศการเปิดรับแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชนิดราคา 500 บาท แลก 500 บาท ในวันที่ 11 ส.ค. เป็นวันแรกของการเปิดให้แลก เต็มไปด้วยความคึกคัก ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานพหลโยธิน มีประชาชนเข้าคิวต่อแถวกันยาวหน้าตู้เอทีเอ็ม ในช่วงเช้าก่อนเข้าทำงาน โดยเลือกกดรับธนบัตรที่ระลึกจากเอทีเอ็ม กำหนดให้กดได้ครั้งละ 1 ฉบับ ขณะที่บางส่วนก็รอสาขาธนาคารเปิดเพื่อแลกที่หน้าเคาน์เตอร์ เฉพาะสาขานี้กำหนดไว้คนละ 5 ฉบับ ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ มีประชาชนมาเข้าคิวกดแลกเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจำนวนมากเช่นกัน ขณะที่ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ มีประชาชนเดินทางเข้ามาแลกอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้แลกได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ เพื่อต้องการกระจายให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 11 ส.ค. 2559 23:53 12 ส.ค. 2559 05:03 ไทยรัฐ