วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดประกันภัยอุบัติเหตุช่วยคนพิการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการเป็นครั้งแรก โดยเบื้องต้นเปิดโอกาสให้ผู้พิการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าซื้อกรมธรรม์ได้ก่อน โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 300 บาท เพื่อรับความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต และเงินชดเชยต่างๆ ซึ่งจะเริ่มขายในวันที่ 12 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้พิการที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี และซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการไปซื้อกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ซึ่งขณะนี้ มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 29 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต 5 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย 25 บริษัท

นายสุทธิพลกล่าวต่อว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการเป็นรูปแบบกรมธรรม์รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท แต่ถ้าเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ค่าใช้จ่ายจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นประกัน 5,000 บาท เงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุต้องรักษาตัวไม่น้อยกว่า 4 วัน 5,000 บาท และชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัว 200 บาทต่อวัน.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย... 11 ส.ค. 2559 23:51 12 ส.ค. 2559 00:26 ไทยรัฐ