วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันจัดระเบียบซิมนักท่องเที่ยว แก้ปัญหาเลขหมายใช้ใหม่ช้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า แนวคิดการจัดระเบียบซิมโทรศัพท์มือถือสำหรับนักท่องเที่ยวนั้น มาจากการประชุม 2016 ATRC Dialogue เมื่อวันที่ 1-3 ส.ค.59 ที่ผ่านมา ที่มีการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมาเลเซียได้แจ้งว่าการกำหนดให้มีซิมนักท่องเที่ยวเพื่อบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพนั้น สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักในประเทศในระยะเวลาสั้นๆ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมาก เนื่องจากมีเลขหมายที่จัดสรรไปแล้วเป็นจำนวนมากถึง 170 ล้านเลขหมาย แต่ใช้งานจริงได้เพียง 103 ล้านเลขหมายเท่านั้น ทำให้มีเลขหมายที่ค้างอยู่ในระบบ 67 ล้านเลขหมาย ขณะที่กฎระเบียบของ กสทช.คุ้มครองผู้ใช้บริการทุกรายสามารถสะสมวันใช้งานได้ถึง 1 ปี ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงระยะเวลาสั้น กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องรักษาเลขหมายนั้นไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถนำกลับมาใช้บริการใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีเงินค้างในระบบจากเลขหมายที่นักท่องเที่ยวใช้ ซึ่งเงินส่วนนี้ก็ควรจะส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ถ้าหากมีการกำหนดให้ซิมนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ร้านอาหาร เป็นต้น แต่การจะออกประกาศต่างๆ นั้น กสทช.ต้องรับฟังความเห็นสาธารณะไม่น้อยกว่า 5-6 ครั้ง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งต้องศึกษาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบรัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและประเทศชาติด้วย.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า แนวคิดการจัดระเบียบซิมโทรศัพท์มือถือสำหรับนักท่องเที่ยวนั้น... 11 ส.ค. 2559 23:42 12 ส.ค. 2559 00:18 ไทยรัฐ