วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ถกถอดถอน 'ประชา' นัดลงมติชี้ขาด 19 ส.ค.นี้

วงถก สนช. ซักถามคู่กรณี คดีถอดถอน "ประชา ประสพดี" อดีต มท.3 ออกจากตำแหน่ง เหตุแทรกแซงการทำงาน คกก. อต. ด้านเจ้าตัวรับโทรศัพท์สั่งชะลอประชุมบอร์ด อต.จริง ยันมีอำนาจแต่งตั้ง-ถอดถอนต่างหน่วยงานอื่นได้

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 59 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน เพื่อดำเนินการก­ระบวนการถอดถอน นายประชา ประสพดี อดีต รมช.มหาดไทย ออกจากตำแหน่ง จากกรณีแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 64 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นขั้นตอนซักถามคู่กรณีคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะผู้กล่าวหา มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช.เป็นตัวแทน และนายประชา ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา เข้ามาชี้แจง ทั้งนี้ กรรมาธิการซักถาม สนช.ได้รายงานว่ามี สนช.ตั้งคำถามจำนวน 3 ญัตติ 14 คำถาม โดยถาม ป.ป.ช. 5 คำถาม และถามนายประชา 9 คำถาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำถามที่ถาม ป.ป.ช.ว่าความผิดของนายประชาที่ใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซง ก้าวก่าย สั่งชะลอการประชุมคณะกรรมการ อต. มีข้อกล่าวหาอะไร รวมทั้งเหตุใดไม่นำคำพิพากษาของศาลปกครองที่ระบุว่า คำสั่งในการแต่งตั้งโยกย้ายบอร์ด อต. เป็นการดำเนินการถูกต้องแล้วมาพิจารณาด้วย ซึ่งตัวแทนของ ป.ป.ช. ชี้แจงว่า พฤติกรรมของนายประชา เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการสั่งงานของฝ่ายประจำ โดยได้โทรศัพท์สั่งการไปยังรองประธานบอร์ด อต.ในขณะนั้น ให้ชะลอการประชุมบอร์ด อต.ในวันที่ 12 พ.ย. 2555 ที่มีวาระการพิจารณาลงโทษกรณีการทุจริตของ นายธีธัช สุขสะอาด อดีต ผอ.อต. ออกไปก่อน แม้นายประชาจะเป็น รมช.มหาดไทยในเวลานั้น แต่ยังไม่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล อต. พฤติการณ์ของนายประชา จึงเป็นการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานรัฐ ตามความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เพราะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเพียงดูแลเฉพาะเรื่องนโยบายเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจสั่งการให้ชะลอ หรือเลื่อนการประชุม อต. ที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของบอร์ด อต.

ส่วนคำถามที่ถามนายประชาว่า ได้โทรศัพท์สั่งให้ชะลอการประชุมคณะกรรมการ อต. ซึ่งจะพิจารณาลงโทษ นายธีธัช สุขสะอาด อำนาจของ รมช.มหาดไทย มีมากน้อยแค่ไหน โดยนายประชา ยอมรับว่าได้โทรศัพท์ให้ชะลอการประชุมบอร์ด อต.จริง โดยไม่ทราบว่าในวันดังกล่าวมีวาระการพิจารณาเรื่องการลงโทษ นายธีธัช ตนเพียงแค่ให้บอร์ด อต.รอมอบนโยบายจากรัฐมนตรีก่อน เพราะตนได้รับคำสั่งให้กำกับดูแลบอร์ด อต. ในวันที่ 12 พ.ย. 2555 ตนไม่ได้มีความโกรธแค้นบอร์ด อต. หรือรู้จักกับนายธีธัชมาก่อน ส่วนอำนาจในการกำกับดูแล อต. ตาม พ.ร.ฎ.กำกับดูแล อต. ให้อำนาจรัฐมนตรีที่ดูแล แตกต่างจากหน่วยงานอื่น โดยให้อำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน ผอ.อต. โดยความเห็นชอบของบอร์ดได้ การกำกับดูแล อต.จึงครอบคลุมทั้งหน่วยงานและตัวบุคคล จึงมีสิทธิเรียกประธาน อต. มาให้การ หรือชี้แจงใดๆ ได้ หากเห็นว่าทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่มีเฉพาะอำนาจกำกับดูแลเฉพาะเรื่องนโยบายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ารัฐมนตรีไม่มีอำนาจไปถึงขั้นสั่งการห้ามประชุม หรือเลื่อนบอร์ด อต.ได้

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้นัดประชุม สนช. เพื่อรับฟังแถลงปิดสำนวนด้วยวาจา ในวันที่ 18 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. และนัดลงมติถอดถอนในวันที่ 19 ส.ค.นี้

วงถก สนช. ซักถามคู่กรณี คดีถอดถอน "ประชา ประสพดี" อดีต มท.3 ออกจากตำแหน่ง เหตุแทรกแซงการทำงาน คกก. อต. ด้านเจ้าตัวรับโทรศัพท์สั่งชะลอประชุมบอร์ด อต.จริง ยันมีอำนาจแต่งตั้ง-ถอดถอนต่างหน่วยงานอื่นได้ 11 ส.ค. 2559 18:24 11 ส.ค. 2559 22:25 ไทยรัฐ