วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทิดไท้ ‘พระราชินี’ 84 พรรษา นานาชาติทูลเกล้าฯถวาย รางวัลเชิดชู-สดุดี

“ขอเดชะ องค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญบารมี จักรีเกริกฟ้า....” เสียงเพลง ‘สดุดีมหาราชา’ ร้องโดยเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโมลีดังกึกก้อง ในช่วงเช้าของวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากวันรุ่งขึ้น 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจดจำได้เป็นอย่างดีว่า เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และปีนี้ยังเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา อีกด้วย

นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทย ที่ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ‘พระราชินี’ จนถึง ‘สมเด็จพระบรมราชินีนาถ’ นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ทั้งในฐานะ ‘คู่บุญคู่พระราชหฤทัย’ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

แม้จะตรากตรำพระวรกายเพียงใด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างมิทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน ติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ขณะที่การคมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน

ด้วยความวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิทรงย่อท้อ เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดี นอกจากจะทำให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งแล้ว ยังทำให้รัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึง 13 รางวัล

*FAO ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญเซเรส’ ในฐานะสตรีดีเด่น

• วันที่ 11 พฤษภาคม 2522 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญเซเรส’ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสตรีดีเด่น ทรงอุทิศพระองค์พัฒนาสตรีและประชาชนในชนบท และทรงสนับสนุนพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเกษตรและที่ดินทำกิน

* ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย ‘รางวัลเกียรติคุณ’ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบท-เด็กด้อยโอกาส

• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2524 สหพันธ์พิทักษ์เด็ก นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘รางวัลเกียรติคุณ’ในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี ขององค์การ ในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบทผู้ลี้ภัยและเด็กพิการ

12 พฤศจิกายน 2524 เลขาธิการองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ ‘The First Thai Proof Coins In Series Commemorating The International Year of The Child-IYC

• 19 มิถุนายน 2524 โครงการจัดการทำเหรียญที่ระลึก ปีเด็กสากล ขององค์การยูนิเซฟทูลเกล้าฯถวาย “เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล

* ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณ ในหลายสาขา

• 14 มีนาคม 2528 สมาคมเอเชียทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ด้านมนุษยธรรม” เป็นรางวัลแรกของสมาคมนับแต่ก่อตั้งมา ด้วยพระราชกรณียกิจทรงยกฐานะสตรีให้สูงขึ้นทางการศึกษา เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ

• 19 พฤศจิกายน 2529 World Wildlife Fund ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตร เทิดพระเกียรติ นักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

• 1 พฤษภาคม 2531 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอนทูลเกล้าฯ ถวาย สมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ ของราชวิทยาลัย ด้วยทรงประกอบพระราชภารกิจนานาประการ ยังให้เกิดผลดีทางการแพทย์และสาธารณสุข

• 29 มีนาคม 2533 ศูนย์ศึกษาการอพยพ (CMS) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยประจำปี ทั้งนี้ด้วยทรงส่งเสริมด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยนับล้านคน ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2518

• 1 พฤศจิกายน 2534 กลุ่มผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี 2534 เป็นรางวัลที่ชาวต่างประเทศได้รับเป็นครั้งแรกของรางวัลนี้

*ยูเนสโก ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญทอง โบโรพุทโธ และเหรียญที่ไม่เคยมอบให้แก่บุคคลใดมาก่อน

• 30 มกราคม 2535 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญทองโบโรพุทโธ เนื่องในพิธีเปิดงาน “มรดกสิ่งทอเอเชียหัตถกรรมและอุตสาหกรรม” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• 2 สิงหาคม 2534 องค์การระหว่างประเทศ 2 องค์กร ได้แก่ องค์การกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ชื่อ “งานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” องค์การระหว่างประเทศทั้ง 2 องค์การ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลสดุดีดังต่อไปนี้

• องค์การยูนิเชฟ ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘เหรียญ UNICEF Special Recognition Award’ ซึ่งเป็นเหรียญที่เคยมอบให้แก่ กาชาดสากล ไม่เคยมอบให้แก่บุคคลใด และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญนี้

• องค์การยูนิเฟม ทูลเกล้าฯ ถวาย ‘UNIFEM Award of Excellence’ เป็นรางวัลดีเด่นที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ

• 14 พฤษภาคม 2536 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยจอร์ทาวน์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์

• 26 พฤษภาคม 2536 เวลาใกล้เคียงกัน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เช่นกัน ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ‘สตรีแห่งปี 1993’ ในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมา

จากรางวัลหลากหลายสาขา ที่รัฐบาลและองค์การต่างประเทศ ได้ทูลเกล้าฯถวาย เชิดชูและสดุดีพระเกียรติคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นความปลาบปลื้มปีติยินดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่มีสมเด็จพระราชินี ผู้ทรงเป็น ‘แม่’ ของแผ่นดินและปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง.

(ขอบคุณข้อมูลจาก : นบพระมิ่งมาตา ราชินี ‘สิริกิติ์’ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้า ‘สิริกิติ์’ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535)

“ขอเดชะ องค์สมเด็จพระราชินี คู่บุญบารมี จักรีเกริกฟ้า....” เสียงเพลง ‘สดุดีมหาราชา’ ร้องโดยเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโมลีดังกึกก้อง ในช่วงเช้าของวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา 11 ส.ค. 2559 15:37 12 ส.ค. 2559 06:19 ไทยรัฐ