วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดแผ่นป้ายติดตัว แจ้งข้อมูลสุขภาพ

นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์แผ่นป้ายที่บางเบาเป็นพิเศษ สำหรับติดไว้กับตัวของเรา เพื่อใช้รายงานข้อมูลสุขภาพประจำตัว ตั้งแต่อุณหภูมิผิวหนัง การโดนแดด อัตราการเต้นของหัวใจ และระดับออกซิเจนในเลือด

ป้ายจอนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลย แต่คอยดูดพลังงาน จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่อยู่ใกล้ๆ เอามาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีเทคโนโลยีที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการเหนี่ยวนำ ระหว่างเสาอากาศภายในอุปกรณ์ พกพาต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ของอเมริกา ได้ประดิษฐ์ป้ายที่บางเหมือนกับกอเอี๊ยะปิดแผล สามารถงอและติดอยู่กับผิวหนัง ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของร่างกาย ที่จะรายงานทางวิทยุไปยังอุปกรณ์อื่น

นักวิจัยได้กะเก็งว่า เครื่องมือนี้จะเหมาะกับการใช้สถานดูแลสุขภาพต่างๆ และสำหรับประชากรส่วนใหญ่อีกด้วย.

นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์แผ่นป้ายที่บางเบาเป็นพิเศษ สำหรับติดไว้กับตัวของเรา เพื่อใช้รายงานข้อมูล สุขภาพประจำตัว ตั้งแต่อุณหภูมิผิวหนัง การโดนแดด อัตราการเต้นของหัวใจ และระดับออกซิเจนในเลือด 11 ส.ค. 2559 15:11 11 ส.ค. 2559 15:14 ไทยรัฐ