วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนดุสิตโพลเผย ลูกตั้งใจกอดบอกรักแม่ กว่า 30% ส่งไลน์แทน

วธ.จับมือสวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่าง 3,048 คน พบร้อยละ 72.59 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะที่ร้อยละ 83.54 จะแสดงความรักโดยกอด บอกรัก นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ และร้อยละ 75.51 จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทำงาน เพื่อทดแทนพระคุณแม่

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน “วันแม่แห่งชาติ” 12 ส.ค.59 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3,048 คน พบว่า เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" 12 ส.ค.59 ประชาชนตั้งใจจะบอกแสดงความรัก "แม่" โดยร้อยละ 83.54 จะแสดงความรักโดยกอด บอกรัก นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ ขณะที่ร้อยละ 65.26 รับประทานอาหาร พาไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ส่วนร้อยละ 42.58 บอกว่าจะโทรศัพท์ถึงแม่ ส่งไลน์ ส่งข้อความถึงแม่ และร้อยละ 30.62 จะซื้อของขวัญให้แม่ ขณะที่ร้อยละ 17.39 จะมอบบัตร การ์ดอวยพรให้แม่

นอกจากนี้ จากการสอบถามว่าในฐานะ "ลูก" ประชาชนจะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณแม่ พบว่า ร้อยละ 75.51 จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจทำงาน ส่วนร้อยละ 72.78 เชื่อฟังคำสั่งสอน ขณะที่ร้อยละ 62.58 เอาใจใส่ดูแลแม่ ส่วนร้อยละ 56.33 ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และร้อยละ 17.04 ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

นายวีระ กล่าวต่อว่า ได้สอบถามว่าประชาชนคิดว่าการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" มีความสำคัญอย่างไร พบว่าร้อยละ 87.22 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหาคม วันแม่ของแผ่นดิน" ร้อยละ 81.25 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ในวันสำคัญ "วันแม่แห่งชาติ" ร้อยละ 60.72 เพื่อให้ลูกเห็นความสำคัญในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว ต่อสังคม ขณะที่ร้อยละ 52.20 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนทำความดีเพิ่มขึ้น และร้อยละ 20.33 เป็นการรวมพลังเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนไทย

นอกจากนี้ ได้สอบถามความเห็นประชาชนคิดว่าจะทำกิจกรรมใดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พบว่าร้อยละ 72.59 ร่วมทำบุญตักบาตร ร้อยละ 67.01 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้อยละ 45.34 ลงนามถวายพระพร ร้อยละ 40.37 ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นต้น

นายวีระ กล่าวอีกว่า วธ.ยังได้สอบถามประชาชนชื่นชอบกิจกรรมใดที่ วธ.จัดขึ้นในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พบว่า ร้อยละ 63.04 ชื่นชอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 50.98 กิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ ร้อยละ 42.19 นิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย ในหมู่พระพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร" ร้อยละ 40.17 "The Greatest Beautiful" ผืนฟ้าผ้าครามนำเสนอการใช้ผ้าม่อฮ่อมร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปาชีพ ร้อยละ 37.12 การแสดง "มหกรรมลิเก 4 ภาค"

นอกจากนี้ พบว่าประชาชนเสนอแนะให้ วธ.จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ อาทิ จัดการแสดงละครเกี่ยวกับแม่ การระลึกถึงพระคุณแม่ เพราะจะช่วยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ลูกๆ ได้นึกถึงพระคุณแม่ โดยมีละครเป็นตัวดึงดูดผู้เข้าชม กิจกรรมเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกที่มีต่อแม่ เป็นกิจกรรมที่ดี และควรทำอย่างต่อเนื่อง เพราะลูกบางคนไม่กล้าแสดงออก อยู่ไกลบ้านไม่มีโอกาสได้พบแม่ เป็นต้น.

วธ.จับมือสวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่าง 3,048 คน พบร้อยละ 72.59 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะที่ร้อยละ 83.54 จะแสดงความรักโดยกอด บอกรัก นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ 11 ส.ค. 2559 15:07 11 ส.ค. 2559 16:55 ไทยรัฐ