วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุราษฎร์ โชว์ชุดของขวัญแจกเด็กเกิด 12 ส.ค.59

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมทำประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโชว์ตัวอย่าง ชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได้รับเงินหนุน 400 บ. 12 เดือน

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 11 ส.ค.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางจารุณี รัตนจินดา หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมทำประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้กับแม่ที่มารอคลอดและมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยได้เตรียมเอกสารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตัวอย่างชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันมหามงคล

นางจารุณี รัตนจินดา หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การนำเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่มาให้การประชาสัมพันธ์แก่มารดาที่มาฝากครรภ์และรอคลอดในครั้งนี้ เพื่อให้ครัวเรือนที่อยู่ในความยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน ที่กำลังจะมีบุตรได้รับสิทธิ ตามนโยบาย ของรัฐที่ให้เด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-30 ก.ย.2559 ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละ 400 บาท เป็นเวลา 12 เดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ

"พร้อมทั้งเตรียมมอบชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันมหามงคลด้วย ทั้งนี้ มารดาที่มีกำหนดคลอดบุตรก่อนวันที่ 30 ก.ย.59 สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละท้องที่ด้วย" นางจารุณี กล่าว. 

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมทำประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโชว์ตัวอย่าง ชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได้รับเงินหนุน 400 บ. 12 เดือน 11 ส.ค. 2559 11:20 11 ส.ค. 2559 11:50 ไทยรัฐ