วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยตรวจฟาร์มไก่ลพบุรี ยกระดับจัดการแรงงาน-ป้องกันค้ามนุษย์

รองผู้ว่าฯ ลพบุรี จับมือเบทาโกร ตรวจแรงงานในฟาร์มไก่ มุ่งยกระดับการจัดการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ และป้องกันปัญหาค้ามนุษย์...

จังหวัดลพบุรี นำโดยรองผู้ว่าฯ จับมือภาคเอกชน เครือเบทาโกร นำคณะตรวจบูรณาการและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มไก่ในจังหวัดลพบุรี ไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมายแรงงาน พร้อมให้นโยบายและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อนายจ้าง  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจบูรณาการ และแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน นำคณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคเอกชนเครือเบทาโกร ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มไก่ใน จ.ลพบุรี เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ พี เจ ฟาร์ม 2 ซึ่งตั้งอยู่ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นแห่งแรกตามแผน และจะเข้าตรวจสถานประกอบกิจการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

นายรังสรรค์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมฟาร์มว่า จ.ลพบุรี มีการเลี้ยงไก่ แปรรูปไก่มากที่สุดในประเทศไทย มีไก่แปรรูปส่งออกต่างประเทศ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากมีประเด็นปัญหาที่แสดงออกถึงว่ายังขาดมาตรฐาน ไม่เป็นมาตรฐานสากลด้านแรงงานหรือมีการค้ามนุษย์ อาจจะถูกต่อต้านจากประเทศผู้รับซื้อ ซึ่งผู้ว่าฯ มอบให้เป็นประธานคณะทำงาน วันนี้มาดูแล้ว จากการตรวจเรื่องของกฎหมาย เรื่องการคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทนี้เป็นคอนแทร็ค ฟาร์ม ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ดูแล ให้คำแนะนำตลอดตามนโยบายท่านผู้ว่าฯ

ทั้งนี้ ลพบุรีมีผู้ประกอบการประมาณกว่า 200 ราย ในส่วนของจังหวัดเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่มาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ว่าทำไมถึงต้องเข้มงวดหรือต้องแข็งขันในเรื่องนี้ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าใจดีมาก เพราะรู้ว่าธุรกิจสมัยใหม่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั่วโลก กติกาสากลเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนคอนแทร็คฟาร์มมีอยู่ 200 - 300 แห่ง คือหลุดไม่ได้ ถ้าผิดพลาดขึ้นมาสักที่จะกระทบภาพรวมของทั้งจังหวัด ชุดบูรณาการฯ ต้องออกไปตรวจให้คำแนะนำ ที่ไหนผิดกฎหมายต้องดำเนินคดี โดยที่นี่เป็นที่แรกตรวจดูแล้วถูกต้อง พูดคุยกับผู้ประกอบการ ทราบดีถึงเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องเหล่านี้ และก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกประการ

ด้าน นายรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร กล่าวว่า เบทาโกร ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับการจัดการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมอาหาร จึงมีนโยบายในการควบคุมให้ทุกบริษัทในเครือและตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการเรื่องแรงงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานอย่างถูกกฎหมาย มีวิธีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดีและเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติ ตามหลักจริยธรรมสากล ซึ่งดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรฐานแรงงานเบทาโกร หรือ BLS ขึ้น โดยประกาศเริ่มดำเนินการกับทุกบริษัทในเครือ เมื่อเดือน เม.ย. 2558 และขยายไปสู่เกษตรกรคู่สัญญาในเดือน พ.ย.2558 โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมดำเนินการด้วย

สำหรับมาตรฐานแรงงานเบทาโกรไม่เพียงสอดคล้องกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และแรงงานสัมพันธ์ ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานการจัดการแรงงานให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน BLS ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรม เตรียมความพร้อมทีมงานที่ปรึกษาภายในเครือเบทาโกร การจัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรคู่สัญญา การติดตามความคืบหน้า รวมถึงมีระบบตรวจสอบทั้งจากภายในเครือฯ และจากภายนอก  เช่น ลูกค้า ภาคราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในระดับสากล หากตรวจพบการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะขอให้เกษตรกรคู่สัญญาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว พร้อมส่งทีมงานที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ เครือเบทาโกร ได้ตัดสินใจยกระดับสัญญาจ้างให้มีข้อกำหนดในการหยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราวหากพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นกับคู่สัญญา จนกว่าจะดำเนินการจัดการด้านแรงงานให้ถูกต้องตามข้อแนะนำของทีมที่ปรึกษา

นายรุ่งโรจน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เครือเบทาโกรมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีการทบทวนและพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันมาตรฐานการจัดการแรงงานในระดับประเทศด้วย.

รองผู้ว่าฯ ลพบุรี จับมือเบทาโกร ตรวจแรงงานในฟาร์มไก่ มุ่งยกระดับการจัดการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ และป้องกันปัญหาค้ามนุษย์... 11 ส.ค. 2559 08:41 11 ส.ค. 2559 08:59 ไทยรัฐ