วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซีพีเอฟจัดรักษ์น้ำมูลดึงชุมชนอนุรักษ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 8 ปลูกป่าต้นน้ำ เติมน้ำคืนเขื่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รอง กก.ผจก.บริหารซีพีเอฟและพนักงาน ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ นำโดยนายจักรี ยิ่งเจริญ ผอ.โครงการ ประมงจังหวัด ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จ.ลพบุรี และผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 คน พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา 199,999 ตัว ปลูกต้นไม้ 2,084 ต้น มอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนักสืบสายน้ำปี 5 ณ หาดจอมทอง เขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รอง กก.ผจก.บริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีนโยบายให้แต่ละสถานประกอบการของซีพีเอฟส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” ซึ่งโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.นครราชสีมา ได้นำนโยบายดังกล่าวมาริเริ่มดำเนิน “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล” มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชนรอบรั้วโรงงานมีความอุดมสมบูรณ์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแม่น้ำมูล ลำน้ำหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงความสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปีนี้ได้ขยายโครงการทำกิจกรรมบริเวณเขื่อนมูลบน พื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่หลักที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ หากพื้นที่บริเวณนี้ได้รับการดูแลจนอุดมสมบูรณ์ ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชาวชุมชนและสังคม สร้างความร่วมมือร่วมใจและจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในชุมชน.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 8 ปลูกป่าต้นน้ำ เติมน้ำคืนเขื่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... 11 ส.ค. 2559 07:52 11 ส.ค. 2559 07:52 ไทยรัฐ