วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้ง กก.กลางตรวจสอบอุดมฯ 12 แห่ง

ตั้ง กก.กลางตรวจสอบอุดมฯ 12 แห่ง

  • Share:

จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมหารือถึงปัญหาธรรมาภิบาลและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังจากที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเบื้องต้นพบปัญหา 12 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่ง เป็นปัญหาธรรมาภิบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ซึ่งเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือมาตรฐานหลักสูตร จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง จำนวน 2 คณะ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว โดยการตรวจสอบนั้นจะยึดหลักความเป็นธรรมทุกฝ่าย ซึ่งในกรณีปัญหาธรรมาภิบาลนั้น ก็ต้องรับฟังข้อมูลจากคู่กรณีทั้ง 2-3 ฝ่าย และรับรองว่าจะไม่กลั่นแกล้งใคร และจะตรวจสอบโดยเร็ว คาดว่าจะให้เสร็จภายใน 1 เดือน

ประธาน กกอ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งขณะนี้ได้มีตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยใดที่จัดการเรียนระดับปริญญาเอกที่ไม่มีคุณภาพก็คงร้อนๆหนาวๆ โดยเฉพาะการเปิดรับปริญญาเอกที่รับนักศึกษาจำนวนมากๆ ก็ต้องถูกดำเนินการก่อน เช่น สาขาบริหารการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้