วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียว 5 ร่างอนุบัญญัติควบคุม "ขอทาน" ปี 2559

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างอนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยการจำแนกลักษณะผู้ทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง และการมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดกรองผู้ทำการขอทาน

ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยการไม่ส่งต่อผู้ทำการขอทานไปดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะ และร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หลังจากนี้จะเสนอ รมว.พม.ลงนามเพื่อส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน ก.ย.นี้ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 11 ส.ค. 2559 00:08 11 ส.ค. 2559 00:14 ไทยรัฐ