วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แด่พระเจ้าอยู่หัว

ตั้งแต่เช้าวันที่ 10 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระ วรกายแข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน ปกเกล้าฯชาวไทยตลอดไป อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จ.พิจิตร ผู้สูงอายุ ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี คณะนักศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 44 ผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ราชเทวี กทม. กศน. อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กรมพลาธิการทหารบก กลุ่มเครือข่ายทำดีมีอาชีพ จังหวัดชายแดนใต้ ชมรมคนรักในหลวง อ.เขาพนม จ.กระบี่ ผู้สูงอายุ หนุ่มน้อย-สาวมาก บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (TREA) คณะทำงานโครงการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ กรมชลประทาน อบจ.กระบี่ อุบาสก อุบาสิกา วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม จ.ชัยภูมิ ผู้แทนกลุ่มมิตรภาพรัฐสภากัมพูชา-ไทย คณะสถาบันนาฏศิลป์ไทยชนากานต์ กทม. เป็นต้น.

ตั้งแต่เช้าวันที่ 10 ส.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 11 ส.ค. 2559 00:01 11 ส.ค. 2559 00:01 ไทยรัฐ