วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลิตไฟเพิ่มรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลิตไฟเพิ่มรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  • Share:

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบหลักการแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ 6 พื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มเป็น 7.84%, อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความต้องการเพิ่มเป็น 8.66%, อ.เมือง จ.หนองคาย ความต้องการเพิ่มเป็น 8.56%, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ความต้องการเพิ่มเป็น 7.35%, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ความต้องการเพิ่มเป็น 9.93% และอ.สะเดา จ.สงขลา ความต้องการเพิ่มเป็น 5.20% ซึ่งตามแผนงานจะประกอบไปด้วยแผนระบบส่ง แผนระบบจำหน่าย และแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนิน งานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้เป็นไปตามแผนฯ ในระยะที่ 1 คือ การเตรียมความพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าปี 2559-2560 โดยขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างดำเนิน การ 3 โครงการ เช่น โครงการนำร่องสาธิตการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์มินิบัสไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 สถานี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการนำร่องรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า และจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง เป็นต้น

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ผลการประมูลเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตราด จ.มุกดาหาร และจ.หนองคาย ปรากฏว่าเอกชนแสดงความสนใจลงทุนที่ จ.ตราด เพียงรายเดียว หลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเศรษฐกิจพิเศษที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้