วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์มั่นใจข้าวโพดราคาไม่ตก

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ปี 59/60 จะทยอยออกมาในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ โดยขอความร่วมมือให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ณ หน้าโรงงาน ไม่ต่ำกว่าราคาที่รับซื้อเมื่อปีที่ผ่านมา หรือไม่ ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 8 บาท

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 59/60 พบว่า ผลผลิตจะลดลง 15% จากผลผลิตปี 58/59 หรือจะมีผลผลิตทั่วประเทศ 4.57 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกรุ่นแรก 4.2 ล้านตัน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นสองอีก 300,000 ตัน ขณะที่ความต้องการใช้ทั้งประเทศอยู่ที่ปีละ 7.8 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความ ต้องการใช้ทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน รวมถึงใช้วัตถุดิบอื่นมาผลิตอาหารสัตว์แทน เช่น ข้าวสาลี เป็นต้น

“ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 59/60 น่าจะไม่มีปัญหาด้านราคา เพราะผลผลิตลดลง และปกติก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้อยู่แล้ว แต่ต้องมีมาตรการเตรียมพร้อมไว้ก่อน จึงได้ขอความร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเมื่อปีที่แล้ว โดยหากราคาข้าวโพด เลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอยู่ที่ กก.ละ 8 บาท จะทอนกลับมาเป็นข้าวโพดฝัก ที่เกษตรกรจะขายได้ประมาณ กก.ละ 4-5 บาท ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอยู่ที่ กก.ละ 8.50 บาท (ความชื้น 14.5%) เพราะอยู่ในช่วงปลายฤดู”

สำหรับสินค้าเกษตรรายการอื่นที่เกี่ยวข้องวัตถุดิบอาหารสัตว์ อย่างถั่วเหลืองนั้น คาดว่าปีหน้าราคาไม่มีปัญหาเช่นกัน เพราะผลผลิตในประเทศ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศตามราคาที่กำหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนพืชอื่นๆนั้น คาดการณ์ว่าปี 59/60 ราคาธัญพืชจะลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าว ข้าวสาลี เป็นต้น.

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ปี 59/60 จะทยอยออกมา... 10 ส.ค. 2559 23:56 11 ส.ค. 2559 00:41 ไทยรัฐ