วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“แอร์เอเชีย” จ่อยึด “ดอนเมือง”

ขอร่วมทุนพัฒนาพื้นที่ลดแออัดรองรับผู้โดยสาร!

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับนายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินแอร์เอเชีย ว่า แอร์เอเชียแสดงความสนใจที่จะเข้ามา ลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากที่ตนได้สั่งการให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เข้าไปบริหารท่าอากาศยานในภูมิภาค ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะสนามบิน แม่ฮ่องสอน และสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก ดังนั้น หาก ทอท.มีศักยภาพ รวมถึงมีงบประมาณในการลงทุนสูง จะ เข้าไปพัฒนาสนามบินภูมิภาค ก็จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจการลงทุนใน ภูมิภาคเจริญเติบโต เชื่อว่าจะมีเอกชนอีกหลายรายสนใจลงทุน ในท่าอากาศยานตามภาคต่างๆมากขึ้น ภาครัฐก็จะเปิดกว้างให้เข้าไปลงทุนบริหารจัดการสนามบินภูมิภาค เช่น สายการบินแอร์เอเชีย ก็ต้องให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาต่อไป

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า การที่ ทอท.จะไปบริหารสนามบินภูมิภาคของ ทย.จะเน้นสนามบินที่ไม่มีศักยภาพ โดยปัจจุบัน ทอท.มีสนามบินในความดูแล 6 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเหนือใต้ ด้านเหนือมีสนามบินเชียงใหม่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และด้านใต้มีสนามบินภูเก็ต และหาดใหญ่ แต่ยังขาดสนามบินที่อยู่ในแนวตะวันออก ตะวันตก โดยเฉพาะสนามบินแม่ฮ่องสอน และแม่สอด จังหวัดตาก เหตุผลที่ให้ ทอท.เข้าไปบริหารสนามบินภูมิภาค เพราะแผนการขยายสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ในระยะยาว มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงเห็นควรขยายหรือพัฒนา เพื่อเชื่อมโยงไปยังสนามบินภูมิภาคของ ทย.แทน

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินต้นทุนต่ำมีการเติบโต ที่สูงมาก แต่แผนการขยายขีดความสามารถของสนามบินดอน–
เมืองเป็นไปได้ค่อนข้างช้า จึงเสนอตัวว่าพร้อมเข้าไปสนับสนุนหรือเข้าไปร่วมลงทุนกับ ทอท. เพื่อผลักดันในโครงการนี้ หรือ จะให้เข้าไปร่วมลงทุนในรูปแบบใดก็ได้ เพื่อไม่ให้ปัญหาเรื่องความแออัดของสนามบินเป็นข้อจำกัดในการดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยว.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับนายโทนี เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินแอร์เอเชีย ว่า แอร์เอเชียแสดงความสนใจที่จะเข้ามา ลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง... 10 ส.ค. 2559 23:53 11 ส.ค. 2559 00:44 ไทยรัฐ