วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดไทยกุสินารา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว)

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

เมื่อเวลา 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 10 ส.ค.ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณ และรำลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งเป็นอดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นพระมหาเถระ ผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำของพระพุทธศาสนาโลก ด้วย สำหรับพิธีครั้งนี้ มี คุณเพียรใจ ยัญธฤทธิ์, คุณเลนี ยัญธฤทธิ์, คุณวิภาภรณ์ วิโรจน์ภิรมณ์, คุณสุปรียา สมพงษ์ คุณพรธีรา อิ่มสุวรรณสาคร เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร คณะแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันถวายภัตตาหาร ทำบุญตักบาตรภายในหอฉันกุสาวดี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 10 ส.ค. 2559 22:47 11 ส.ค. 2559 01:47 ไทยรัฐ