วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรือนจำเชียงราย จัดกิจกรรม พ่อ-แม่-ลูก พบหน้า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เรือนจำเชียงราย เปิดประตูคุกให้ พ่อ-แม่-ลูก เข้าร่วมกิจกรรมใกล้ชิด ปลุกจิตลดละเลิกยาเสพติด ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 10 ส.ค.59 ที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย นายพิรุณ หน่อแก้ว ผบ.เรือนจำกลางเชียงราย ได้จัด "โครงการครอบครัวสัมพันธ์" เปิดประตูเรือนจำให้ญาติพี่น้องวัยรุ่นผู้ต้องโทษคดียาเสพติด เข้าเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจลูกหลาน ที่เข้าเป็นสมาชิกชุมชนบำบัด เป็นชาย 205 คน หญิง 101 คน รวม 306 คน ได้อย่างใกล้ชิด เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" มีกิจกรรม ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องอุ้มลูกจูงหลานเข้าไปนั่งสนทนาสอบถามทุกข์สุข พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างอบอุ่น นอกจากนั้น ทางเรือนจำได้จัดพิธีให้สมาชิกชุมชนบำบัดแต่ละคนได้มอบพวงมะลิไหว้แม่และใช้น้ำล้างเท้า เพื่อขอขมาโทษระลึกถึงบุญคุณ พ่อ-แม่ ท่ามกลางความซึ่งใจต่างกอดกันน้ำตาคลอเบ้า และบางคนร้องไห้โฮเสียงดัง บังเกิดความสำนึกรักครอบครัวและพ่อแม่มากยิ่งขึ้น

นายพิรุณ หน่อแก้ว กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้สมาชิกชุมชนบำบัดได้มีโอกาสใกล้ชิดครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกชุมชนบำบัดกับครอบครัว พร้อมทั้งให้กำลังใจลดละเลิกยาเสพติดตลอดไป และใช้เป็นโอกาสให้ข้อมูล ทำความเข้าใจกับครอบครัวของสมาชิกในเรื่องต่างๆ การใช้โปรแกรมในบ้าน การช่วยเหลือตนเองในหมู่ผู้ประสบปัญหา และการใช้อิทธิพลกลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อดูแลครอบครัวต่อไป

สำหรับสมาชิกชุมชนบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นผู้ไม่ทำผิดกฎของบ้าน ไม่มีข้อบกพร่อง และเป็นผู้ไม่กระทำผิดระเบียบวินับของเรือนจำ คาดว่า กิจกรรมนี้จะกระตุ้นสมาชิกชุมชนบำบัดมีภูมิคุ้มกันออกไปเป็นคนดีสู่สังคมอีกครั้ง

เรือนจำเชียงราย เปิดประตูคุกให้ พ่อ-แม่-ลูก เข้าร่วมกิจกรรมใกล้ชิด ปลุกจิตลดละเลิกยาเสพติด ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 10 ส.ค. 2559 22:29 11 ส.ค. 2559 01:48 ไทยรัฐ