วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท. เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้า รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รฟท. เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไอซีดี ลาดกระบัง เพื่อขยายตลาดการบริการขนส่งระบบรางของการรถไฟฯ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม นางสิริมา หิรัญเจริญเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟฯ ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการภายในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการมาปรับแก้ไขและวางแผนในการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าในอนาคต อีกทั้ง เป็นการสร้างศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่สำคัญและสร้างรายได้ให้แก่การรถไฟฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมสัมปทาน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2539 จนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้รับค่าธรรมเนียมสัมปทานเป็นเงิน 5,044 ล้านบาท และรายได้ค่าระวางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟระหว่างลาดกระบัง กับท่าเรือแหลมฉบัง 5,213 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 10,257 ล้านบาท

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า เพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ มีแผนในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และยกระดับมาตรฐานในการบริการ โดยจะมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

ทั้งนี้ หากการรถไฟฯ ได้จัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าและเครื่องอะไหล่ตามแผน จำนวน 308 คัน ในวงเงิน 7,229 ล้านบาท เข้ามาใช้บริการขนส่ง ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งคอนเทนเนอร์ภายในประเทศ ในปริมาณที่สูงขึ้นอีกเท่าตัว จากปัจจุบันขนส่ง 7 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการขนส่งได้เป็น 15 ล้านตันต่อปี ซึ่งการรถไฟฯ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้สามารถขนส่งตู้สินค้าได้มากถึง 2,000,000 ทีอียูต่อปี ภายใน 5 ปี

ส่วนรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าเดิม ที่ใช้ในไอซีดี ลาดกระบัง จำนวน 284 คัน จะมีการโอนเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า (ใหม่) จำนวน 13 คัน ที่เพิ่งสั่งซื้อเข้ามา เพื่อเปิดให้บริการเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ในประเทศ CY ในภูมิภาค – ท่าเรือแหลมฉบัง ในลักษณะเหมาขบวน โดยเน้นการขนส่งสินค้ากลุ่มพลังงาน และปูนซีเมนต์เป็นหลัก และใช้เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่จาก CY ต่าง ๆ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

สำหรับโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินค้า 308 คัน ได้มีการประกวดราคาแบบสากล เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย บริษัท สยามโบกี้ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการยื่นซองแบบสากลในราคารวม 131,446,920.00 หยวน (ประมาณ 722,950,000 บาท) และมีการลงนามการซื้อขายทางการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำหรับรถโบกี้บรรทุกสินค้าที่ส่งมอบให้การรถไฟฯ ทั้งหมด เป็นแบบล้อเลื่อน ขนาดน้ำหนัก 20 ตัน/เพลา ผลิตโดยบริษัท China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) จากประเทศจีน.

รฟท. เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไอซีดี ลาดกระบัง เพื่อขยายตลาดการบริการขนส่งระบบรางของการรถไฟฯ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ส.ค. 2559 21:12 11 ส.ค. 2559 01:42 ไทยรัฐ