วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างต่อสังคม

คุณแม่เจียมใจ พรหมคุณ (กลาง).

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้เป็นแม่ ที่สมควรเป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมอบรางวัล “มหิดล-วันแม่” มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 31 โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงานและประทานรางวัลแก่แม่ผู้ได้รับเลือกประเภทต่างๆ ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แม่ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัล “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2559 แบ่งเป็น แม่ 100 ปี 5 คน, แม่สู้ชีวิต 8 คน , แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 คน, แม่จิตใจสีขาว 5 คน และแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย 1 คน “คุณยายจำปี ยั่งยืน” คุณแม่อายุ 102 ปี จาก จ.สมุทรปราการ เล่าว่า มีลูกทั้งหมด 8 คน คนโตอายุ 83 ปี คนเล็ก 59 ปี เดิมมีอาชีพทำนา สุขภาพยังคงแข็งแรงและจำลูกหลานได้ดี โดยมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพคือ ทำจิตใจให้ดี ส่วนแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย คุณแม่เจียมใจ พรหมคุณ จาก จ.ศรีสะเกษ บอกว่า ภูมิใจที่ตนได้ใช้ความสามารถในการทอผ้าไหมมัดหมี่สร้างรายได้ให้ครอบครัว จนสามารถส่งลูกๆเรียนหนังสือและมีหน้าที่การงานที่ดี และยังได้อนุรักษ์การทอผ้าของไทย ด้วยการตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพทอผ้าไหม ที่ อ.บึงบูรพ์ ตอนนี้มีลูกสาวมาสานต่อสิ่งที่ตนทำไว้ คุณแม่สิรินาถ ทองอร่าม คุณแม่สู้ชีวิต จาก จ.กำแพงเพชร บอกว่า ตนมีลูกชายป่วยเป็นพิการด้านการเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกเกิด จนปัจจุบันลูกอายุ 21 ปีแล้ว ยังคงเดินด้วยตัวเองไม่ได้ แต่สามารถรับรู้ และพูดคุยได้ตามปกติ มีการพัฒนาการไปในทางที่ดี และเข้าเรียนในโรงเรียนได้ การได้เห็นพัฒนาการของลูก เป็นแรงใจให้แม่ได้สู้ชีวิต ความภูมิใจทุกวันนี้ คือการได้เลี้ยงลูกแม้จะมีความพิการ แต่เขาก็เป็นคนดี เป็นสุภาพบุรุษ ให้ความช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เขาทำได้.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเชิดชูเกียรติ ผู้เป็นแม่ ที่สมควรเป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมอบรางวัล “มหิดล-วันแม่” มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 31 10 ส.ค. 2559 14:02 10 ส.ค. 2559 14:02 ไทยรัฐ