วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สพฐ.รับสมัครสอบครูผู้ช่วยจำนวน 2,528 อัตรา

สพฐ.รับสมัครสอบครูผู้ช่วยจำนวน 2,528 อัตรา

  • Share:

สพฐ.สมัครสอบครูผู้ช่วย 2,528 อัตรา วันที่ 15-21 ส.ค. 59 นี้ โดย กทม.รับมากสุด 264 อัตรา บุรีรัมย์ 140 อัตรา ปทุมธานี 100 อัตรา ชลบุรี 98 อัตรา และอยุธยา 95 อัตรา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยรับมากสุด 487 อัตรา ภาษาอังกฤษ 372 อัตรา และคณิตศาสตร์ 25 อัตรา

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) และคำสั่งเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ จะประกาศรับสมัครสอบวันที่ 15-21 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 1 ก.ย. สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวันที่ 17 ก.ย. สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 18 ก.ย. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 19 ก.ย. และประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 29 ก.ย.

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า สำหรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่สอบแข่งขัน 60 จังหวัดและสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) มีตำแหน่งว่างที่ประกาศรับ 2,528 อัตรา โดยตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กศจ.กรุงเทพมหานคร 264 อัตรา กศจ.บุรีรัมย์ 140 อัตรา กศจ.ปทุมธานี 100 อัตรา กศจ.ชลบุรี 98 อัตรา และ กศจ.พระนครศรีอยุธยา 95 อัตรา มีกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้ที่ประกาศรับสมัคร 55 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ วิชาภาษาไทย 487 อัตรา คณิตศาสตร์ 257 อัตรา ภาษาอังกฤษ 372 อัตรา ภาษาจีน 93 อัตรา ญี่ปุ่น 35 อัตรา ภาษาเกาหลี 4 อัตรา ภาษาเวียดนาม 2 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 5 อัตรา ภาษาพม่า 5 อัตรา ภาษาเยอรมัน 2 อัตรา ภาษาสเปน 1 อัตรา ภาษาอาหรับ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 47 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 27 อัตรา ฟิสิกส์ 107 อัตรา เคมี 47 อัตรา ชีววิทยา 29 อัตรา สังคมศึกษา 77 อัตรา

ส่วนพุทธศาสนา 1 อัตรา ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา สุขศึกษา 15 อัตรา พลศึกษา 78 อัตรา สุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา ดนตรี 20 อัตรา ดนตรีศึกษา 26 อัตรา ดนตรี/นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 38 อัตรา ดนตรีสากล 57 อัตรา ดนตรีสากล(ดุริยางค์) 1 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 4 อัตรา ศิลปะ 10 อัตรา ศิลปศึกษา 55 อัตรา ทัศนศิลป์ 6 อัตรา ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 102 อัตรา คอมพิวเตอร์ 45 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 33 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 2 อัตรา อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา เกษตรกรรม 47 อัตรา คหกรรม 27 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีประถมศึกษา 60 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 156 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 35 อัตรา วัดและประเมินผลการศึกษา 15 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 10 อัตรา วิจัยทางการศึกษา 2 อัตรา บรรณารักษ์ 34 อัตรา โสตทัศนศึกษา 8 อัตรา การเงิน/บัญชี 8 อัตรา เศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กายภาพบำบัด 12 อัตรา กิจกรรมบำบัด 12 อัตรา และ จิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า สพฐ.ได้ส่งหนังสือกำชับมาตรการการสอบครูผู้ช่วย 17 มาตรการไปยัง กศจ.ที่เปิดสอบแข่งขัน โดยจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สแกนร่างกายผู้เข้าสอบ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ 14 กลุ่มประสานงานร่วมกับ กศจ.เพื่อดูแลการจัดสอบครูผู้ช่วยอย่างเข้มงวด ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้กำชับว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้จะต้องโปร่งใสและไร้ทุจริต และคาดว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้จะมีผู้สมัครมากกว่า 100,000 คนอย่างแน่นอน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้