วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.วลัยลักษณ์ มั่นใจปี 64 เปิดเฟสแรก ศูนย์การแพทย์ฯ 350 เตียง

ม.วลัยลักษณ์ มั่นใจปี 64 เปิดเฟสแรก ศูนย์การแพทย์ฯ 350 เตียง

  • Share:

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเยียวยาผู้รับเหมาถมดิน เดินหน้าเต็มสูบการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในปี 2562 คาดเฟส 1 เปิดให้บริการในปี 2564 จำนวน 350 เตียง รองรับผู้ป่วยได้ 5 แสนคนต่อปี...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ส.ค.59 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ได้ประชุมปรึกษาหารือการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนใหม่ด้วย

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ปัญหาการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทเดิมนั้น ขณะนี้กระบวนการทางศาลได้สิ้นสุดแล้ว และ มวล.ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วคือบริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด ซึ่งกำลังเร่งก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 โดยในเดือนกันยายน 2559 จะมีการส่งมอบงาน 3 งวด ปี 2560 กำหนดส่งงาน 10 งวด ปี 2561 กำหนดส่งงาน 10 งวด และปี พ.ศ. 2562 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จากนั้นอีก 1 ปี คือปี พ.ศ. 2563 มีการติดตั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการแพทย์และบุคลากรด้านต่าง ๆ ถึง 14 ความเชี่ยวชาญ และในปี พ.ศ. 2564 จะมีการเปิดให้บริการเฟส 1 จำนวน 350 เตียง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 5 แสนคนต่อปี ต่อจากนั้นจะได้ดำเนินการต่อในเฟสที่ 2 อีก 400 เตียง รวมเป็น 750 เตียง ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 1 ล้านคนต่อปี มีบุคลากรทางการแพทย์และด้านต่าง ๆ เกือบ 4,000 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้ตอนบน และเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกปีจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป” โดยจะมีการจัดการสัมมนาด้านวิชาการ และการจัดแสงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้วย

อธิการบดี มวล.คนใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาเรื่องการถมดินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ของผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทเดิมที่ถูกยกเลิกสัญญานั้น ขณะนี้ทาง มวล. ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้าไปสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้มีการสอบสวนผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปาก แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากปริมาณดินที่ผู้รับเหมาช่วงถมดิน อ้างนั้น มีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องหาข้อยุติร่วมกันให้ได้ก่อน และ ทาง มวล.ก็ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจปริมาณดินที่ถมด้วยว่ามีปริมาณเท่าไร่ เพื่อหาทางเยียวยาต่อไป ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าผู้รับเหมาช่วงได้ถมดินจริง แต่ทาง มวล. ก็ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายมารองรับ

ส่วนที่ผู้รับเหมาช่วงถมดินไปฟ้องศาลแพ่งนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค แต่ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นทางออก หากศาลสั่งมาอย่างไรทาง มวล.ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งหากได้หลักฐาน ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ทาง มวล.ก็พร้อมที่จะเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าเยียวยาแก่ผู้รับเหมาถมดิน และหาก ครม.มีมติออกมาแล้ว มวล.ก็พร้อมที่จะจ่ายเงินดังกล่าวทันที

"มหาวิทยาลัย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การจัดทำผังเมือง ด้านการจัดการและการตลาด เนื่องจากมีบุคลากรและคณะต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลประสานงานและการพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่อยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการรายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ให้ทราบทุกเดือนด้วย"

ทางด้าน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นว่า ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จะสามารถแก้ไขปัญหาศูนย์การแพทย์ และพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปได้ เมื่อศูนย์การแพทย์แล้วเสร็จบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเปลี่ยนไป จึงขอฝากให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกันดูแลและพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กันด้วย

ขณะที่ นายกวี ศรีวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา อบต.หัวตะพาน กล่าวว่า ชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 ตำบลที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมที่จะเป็นรั้วให้กับมหาวิทยาลัยแทนกำแพงคอนกรีต โดยเฉพาะในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย.

อ่านข่าว

ม.วลัยลักษณ์ ตั้ง 'ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์' เป็นอธิการบดีคนใหม่

เมื่อความจริงประจักษ์! ม.วลัยลักษณ์ เคลียร์ได้ชัดทุกประเด็น เดินหน้าสร้างต่อศูนย์การแพทย์ฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้