วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพไทย จัด 3 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 12 สิงหา

ผบ.สส. นำ ผบ.เหล่าทัพ ในนาม "กองทัพไทย" จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ปีมหามงคล จำนวน 3 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 19 สิงหาคมนี้...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทหารสูงสุด ได้เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกิจกรรมทั้งสามดังกล่าว ประกอบด้วย


1. โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 85 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อให้ ผู้อุปสมบท ได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริม สานต่อในพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย โดยมีกำลังพลและครอบครัวของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 85 นาย พิธีการที่สำคัญ ประกอบด้วย

พิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน พิธีถวายราชสดุดี พิธีขออโหสิกรรมผู้บังคับบัญชา บิดา มารดา และตัดผมนาค ในวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีทำบุญฉลองพระใหม่ ในวันที่ 4 และ 8 สิงหาคม 2559 และพิธีลาสิกขา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร


2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีการกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีไถ่ชีวิต โค ปล่อยนก ปล่อยปลา

3. งานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ครบ 12 ปี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547

ผบ.สส.นำผบ.เหล่าทัพ ในนาม "กองทัพไทย" จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ปีมหามงคล จำนวน 3 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 19 สิงหาคมนี้... 9 ส.ค. 2559 12:52 9 ส.ค. 2559 13:11 ไทยรัฐ