วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คืนสมดุลธรรมชาติ ให้ป่าเสื่อมโทรม

คืนสมดุลธรรมชาติ ให้ป่าเสื่อมโทรม

  • Share:

แม่ลาน้อยร่วมปลูกป่า คืนพื้นที่สีเขียวให้ป่าเสื่อมโทรมป่าถูกบุกรุก สนองพระราชเสาวนีย์รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกคนอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลเช้าวันที่ 8 ส.ค. นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ได้นำทหาร ประชาชน นักเรียน ข้าราชการท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโครงการพระราชเสาวนีย์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยมีนาย ชิษณุพงศ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า และสนองพระ ราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม การบุกรุกพื้นที่ป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์คืนความสมดุลพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าไม้อีกด้วย โดยทำการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์บนเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่เข้าดำเนินการปลูกป่าทดแทน 25 ไร่ บริเวณถนนสายบ้านท่าสองแคว-แม่แลบ เขตป่าอนุรักษ์บ้านท่าสองแคว หมู่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง หน่วยป้องกันรักษาป่า มส. 11 แม่ลาน้อย มอบพันธุ์กล้าไม้หลากหลายชนิด จำนวน 1,000 ต้น เป็นทั้งไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ประกอบไปด้วย ไม้พะยูง ผักเสี้ยวป่า มะขามป้อม ไผ่ มะค่าโมง มะขาม ประดู่ ต้นคูน ลิ้นฟ้า ส่งเสริมในการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปและยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้