วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ส.ค. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.นครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้ มีการมอบเงินพระ ราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 พร้อมร่วมกันทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองนครสวรรค์ อีกด้วย

ปีนี้เป็นปีที่ 12 ของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอันเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรต่อปัญหายาเสพติด โอกาสเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี 2546 จากนั้นพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของ ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 260 กองทุน ครอบคลุม ทั้ง 15 อำเภอ มีเงินกองทุนรวม 8,076,609 บาท โดยมีประธานและคณะกรรมการของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 15 หมู่บ้าน จากทั้ง 15 อำเภอ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ส.ค. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.นครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯร่วมพิธีด้วย... 9 ส.ค. 2559 08:46 9 ส.ค. 2559 08:46 ไทยรัฐ