วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พระเทพฯ" ทรงห่วงเด็กไทยอ่านแต่ตำรา ไม่เห็นของจริงขาดประสบการณ์

ชู “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ค้นความจริง

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า หรือพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 ที่จัดสร้างเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค.2550 โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย มี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมผู้บริหาร วท.รับเสด็จ

ดร.พิเชฐเปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพฯได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า ให้ทำพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนให้สามารถจับต้องได้ ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยให้จัดทำเรื่องของระบบนิเวศ โดยจำลองระบบนิเวศสำคัญๆแบบเหมือนจริงของโลก อาทิ ขั้วโลกเหนือ ทะเลทรายโกบี ป่าสนใบเล็กของประเทศรัสเซียไปจนถึงระบบนิเวศเขตร้อน มาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ 1.โลก 2.ชีวิตและ 3.พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ทั้ง 3 หัวข้อมีการจัดแสดงความเชื่อมโยงกันของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการห้วยห้องไคร้ เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาร่วม เพราะปัจจุบันเด็กอ่านแต่ตำรา ไม่เห็นของจริง ทำให้ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าจะต้องเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการค้นหาความจริง

ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ผอ.อพวช. กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ หรือ 30,000 ตารางเมตร ของเทคโนธานี บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้า การก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561.

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า หรือพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 9 ส.ค. 2559 00:18 9 ส.ค. 2559 00:18 ไทยรัฐ