วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรสั่งคุมเข้มสกัด ไข้หวัดนกระบาดตามแนวชายแดนไทย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้มีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ม.ค.-25 ก.ค.2559 หลายชนิด เช่น H5N8,H5N1เป็นต้น ทางไทยได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในเขตแถบชายแดนตลอดเวลา เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำลง มีความเสี่ยงในการเกิดโรคและการระบาดของโรคได้ง่าย “ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าโรคไข้หวัดนกระบาดเข้ามาในประเทศไทย แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็ได้สั่งเฝ้าระวังโรคที่จะติดต่อมาทางเขตชายแดนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะโรคจากสัตว์ปีก ยังรวมถึงพวกแมลงต่างๆ และโรคระบาดในพืชด้วย”

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือแต่ละจังหวัดเข้มงวดในการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคในพื้นที่ ได้แก่ กรณีพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ส่วนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก และให้ระงับการนำเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์และซากสัตว์ปีกดังกล่าวจากประเทศที่มีรายงานโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้า-ออก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดด้วย.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้มีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย... 9 ส.ค. 2559 00:11 9 ส.ค. 2559 00:11 ไทยรัฐ