วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดิ้นแก้ปัญหาสหกรณ์ทั่วประเทศ 691 แห่ง

ลั่นพบทุจริตเล่นงานหนักทั้งอาญา-แพ่ง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ว่า ขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แล้วเสร็จ 632 แห่ง จาก 691 แห่ง ป้องกันความเสียหายทางธุรกิจสหกรณ์คิดเป็นมูลค่า 3,387 ล้านบาท และยังคงเหลืออีก 59 แห่ง มูลค่าธุรกิจ 1,172 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยหลายสหกรณ์อยู่ระหว่างสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบ บางสหกรณ์อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบัญชีและตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ของสหกรณ์คือ ขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซื้อสินค้าเกินความต้องการของสมาชิก ทำให้มีสินค้าคงเหลือจำนวนมากและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถปิดบัญชีได้หรือลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม ทำธุรกิจนอกเขตจังหวัด จึงทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จังหวัด สั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องทันที พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละสหกรณ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่า สหกรณ์ใดมีการทุจริตให้ฟ้องร้องดำเนินคดี และตรวจสอบการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

สำหรับมาตรการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์นั้น จะเน้นระบบควบคุมภายในที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ ตั้งโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสหกรณ์ เป็นต้น.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ว่า ขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แล้วเสร็จ 632 แห่ง จาก 691 แห่ง... 9 ส.ค. 2559 00:08 9 ส.ค. 2559 00:08 ไทยรัฐ