วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำ “อาร์เซพ” ต้องจบปีนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา อาเซียนได้ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) ที่ สปป.ลาว ซึ่งอาเซียนได้หารือกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ย้ำให้การเจรจาต้องสรุปให้ได้ผลภายในปี 59 ตามกำหนด และได้มอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาการค้าอาร์เซพที่จะประชุมวันที่ 12-19 ส.ค.59 หารือเพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยต้องมีการเปิดเสรีอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

สำหรับไทย สนับสนุนให้การเจรจาอาร์เซพได้ข้อยุติตามที่กำหนด เพราะอาเซียนและ 6 ประเทศ เป็นตลาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมกันกว่า 22.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 29% ของจีดีพีโลก รองรับการส่งออกของไทยกว่า 55% ของมูลค่าการส่งออกไทยทั้งหมด และยังมีแนวโน้มการบริโภคสูงขึ้น ซึ่งจะทดแทนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อียู) ที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ได้ “ที่สำคัญ หากเจรจาอาร์เซพสำเร็จจะสร้างโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้าไทย ที่ยังถูกกีดกันด้วยภาษีนำเข้า เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเคมี เป็นต้น เพราะอาร์เซพจะลดภาษีนำเข้าสินค้า และบริการระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยมีศักยภาพแข่งขันได้มากขึ้น”.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา อาเซียนได้ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) ที่ สปป.ลาว ซึ่งอาเซียนได้หารือกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่... 9 ส.ค. 2559 00:04 9 ส.ค. 2559 00:04 ไทยรัฐ